rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent István király tiszteletére (2.)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
 
Szent István király, Isten hű szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, ki a Boldogasszonyt buzgón tiszteltedKönyörögj érettünk!
Szent István király, kit apostolának meghívott az IstenKönyörögj érettünk!
Szent István király,
kit az Anyaszentegyház oltalmazójának rendelt az Isten
Könyörögj érettünk!
Szent István király, kit népünk királyává választott az IstenKönyörögj érettünk!
Szent István király, Isten akarata szerint való királyKönyörögj érettünk!
Szent István király, ki a kereszténységre vezetted népedKönyörögj érettünk!
Szent István király, ki az igaz hitnek hirdetője voltálKönyörögj érettünk!
Szent István király, ki megtérítetted pogány népedetKönyörögj érettünk!
Szent István király, ki az ellened támadókat legyőztedKönyörögj érettünk!
Szent István király, ki a betegek gyógyítója voltálKönyörögj érettünk!
Szent István király, az alázatosság csodájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, a béketűrés nemes példájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény szeretet élő formájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, az igazságos fejedelem mintaképeKönyörögj érettünk!
 
Mi bűnösökKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a római katolikus hitet kiterjesszedKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk békességet és egyetértést nyerjKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy hazánktól az ellenséget távol tartsdKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az istenkeresők szívét az igaz hitre elvezéreldKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papság és a hívek között az egyetértést megerősítsdKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy megújítsd bennünk a régi buzgóságotKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy országodat békében megtartsd, megáldjad és oltalmazzadKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Istennél mindnyájunkért esedezzélKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent István király!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez.
Kérünk, tekints szegény hazánkra, és szolgádnak, István királynak érdemeiért
fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket
és engedd éreznünk szokott irgalmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
Sélyei Nagy Ignác, Székesfehérvár első püspöke írta, 1785.

FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info