rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent István király tiszteletére (1.)
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szent István király, Isten hitvalló, hű szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, a Boldogasszony buzgó tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent István király, Isten akarata szerint való királyKönyörögj érettünk!
Szent István király, apostoli, szent királyunkKönyörögj érettünk!
Szent István király, az Anyaszentegyház oltalmazójaKönyörögj érettünk!
Szent István király, az érsekség megszervezésével
hazánk önállóságának megalapozója
Könyörögj érettünk!
Szent István király, a magyar egység megteremtőjeKönyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény magyar állam megalapítójaKönyörögj érettünk!
Szent István király, a magyarság megmentőjeKönyörögj érettünk!
Szent István király, a békesség kedvelőjeKönyörögj érettünk!
Szent István király, az alázatosság csodájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, ispotályok és kolostorok építőjeKönyörögj érettünk!
Szent István király, az irgalmasság nemes példájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, a keresztény szeretet élő formájaKönyörögj érettünk!
Szent István király, az igazságos uralkodó példaképeKönyörögj érettünk!
Szent István király, ki a (római) katolikus hitre vezetted népedetKönyörögj érettünk!
 
Hogy a katolikus hit megerősödjön hazánkbanKérjük közbenjárásodat!
Hogy békességben és egységben éljünkKérjük közbenjárásodat!
Hogy az istenkeresők szíve az igaz hitre eljussonKérjük közbenjárásodat!
Hogy a papság és a hívek között az egyetértés megerősödjönKérjük közbenjárásodat!
Hogy megújuljon bennünk a régi buzgóságKérjük közbenjárásodat!
Hogy országunk békében éljen, Isten oltalmábanKérjük közbenjárásodat!
Hogy Istennél mindnyájan kegyelmet találjunkKérjük közbenjárásodat!
Hogy az erkölcsös életet alapvetően fontosnak tartsukKérjük közbenjárásodat!
Hogy nehéz helyzeteinkben a Szűzanyára tudjunk hagyatkozniKérjük közbenjárásodat!
Hogy gyermekeinket komoly Isten hitre tudjuk nevelniKérjük közbenjárásodat!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent István király!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez.
Kérünk, tekints magyar hazánkra, és szolgádnak, Szent István királynak érdemeiért
fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk végtelen irgalmasságodat.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
 
 
 
  info