rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Árpád-házi Szent Erzsébet litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, az irgalmasság AnyjaKönyörögj érettünk!
 
Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltálKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki magadat állandóan a Szűzanyának ajánlottadKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltélKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki kiválasztott vagy erényeidnél fogvaKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztálKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztaltKönyörögj érettünk!
Te, a keresztény élet tanítómestereKönyörögj érettünk!
Te, a jó erkölcsnek fönséges példájaKönyörögj érettünk!
Te, a világi hívság megvetőjeKönyörögj érettünk!
Te, a szegénység kedvelőjeKönyörögj érettünk!
Te, tiszta lélekKönyörögj érettünk!
Te, az alázatosság illatos virágaKönyörögj érettünk!
Te, a szeretet csodálatos rózsájaKönyörögj érettünk!
Te, az engedelmesség tökéletes példaképeKönyörögj érettünk!
Te, a türelem angyalaKönyörögj érettünk!
Te, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítójaKönyörögj érettünk!
Te, készséges kereszthordozóKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözöttKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtadKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültélKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtadKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltálKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagyKönyörögj érettünk!
Te, a szegények anyjaKönyörögj érettünk!
Te, az árvák nevelőjeKönyörögj érettünk!
Te, a szükséget szenvedők menedékeKönyörögj érettünk!
Te, a betegek szorgalmas ápolójaKönyörögj érettünk!
Te, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Te, Krisztus jegyeseKönyörögj érettünk!
Te, a házasok példaképeKönyörögj érettünk!
Te, az özvegyek tüköreKönyörögj érettünk!
Te, a gyermeknevelő szülők útmutatójaKönyörögj érettünk!
Te, a vakok világosságaKönyörögj érettünk!
Te, a gonoszlélek megfélemlítőjeKönyörögj érettünk!
Te, aki az égben különleges dicsőségnek örvendeszKönyörögj érettünk!
Te, aki közbenjárónk vagy az Isten trónjánálKönyörögj érettünk!
Te, Magyarország ékeKönyörögj érettünk!
Te, a keresztény nők példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a téged tisztelők hűséges védőjeKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, hűséges pártfogónkKönyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a mi jó anyánkKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére
tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info