rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent Kingához
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szűzeknek Szent SzüzeKönyörögj érettünk!
 
Szent Ferenc AtyánkKönyörögj érettünk!
Szent KláraKönyörögj érettünk!
 
Szent KingaKönyörögj érettünk!
Legszentebb Szűzanyának csodálatos követőjeKönyörögj érettünk!
Lengyelek szeretett királynőjeKönyörögj érettünk!
Szegények irgalmas királynőjeKönyörögj érettünk!
A szerencsétlenekért a királynál közbenjáró királynőKönyörögj érettünk!
Alattvalóit jó tetteivel szolgáló királynőKönyörögj érettünk!
Országunkat sóval gazdagító királynőKönyörögj érettünk!
Szétvert hazánk patrónája és anyjaKönyörögj érettünk!
Bánatosak vigasztalója és anyjaKönyörögj érettünk!
Betegek gondozójaKönyörögj érettünk!
Csodatévő erővel megáldottKönyörögj érettünk!
Jogarnak, koronának és világi hívságoknak bátor megvetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Klára dicső leányaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc atyánk erényeinek bátor követőjeKönyörögj érettünk!
Szerzetesi élet kedvelőjeKönyörögj érettünk!
A ferences önátadásban tökéletesKönyörögj érettünk!
Az engedelmesség ékköveKönyörögj érettünk!
Az Úr Jézusnak magát teljesen átadóKönyörögj érettünk!
Vezeklésben és sanyargatásban hősiesKönyörögj érettünk!
Imádkozásban példamutatóKönyörögj érettünk!
Szerzetesi hallgatagságban elöljáróKönyörögj érettünk!
Nővéri szeretet legfényesebbjeKönyörögj érettünk!
A rábízottaknak minden szolgálatra kész segítőjeKönyörögj érettünk!
Mély alázatban élőKönyörögj érettünk!
Elcsendesedésben összehasonlíthatatlanKönyörögj érettünk!
Szenvedésben és megaláztatásban türelmesKönyörögj érettünk!
Krisztus kinfájdalmát és keresztjét hordozóKönyörögj érettünk!
A Legfölségesebb Oltáriszentség nagy tisztelője és szerelmeseKönyörögj érettünk!
A Szentlélek sugallatainak engedelmes követőjeKönyörögj érettünk!
Kegyelmekben és életszentségben bővelkedőKönyörögj érettünk!
Az Egyház ékeKönyörögj érettünk!
A szeráfi szeretet gyöngyszemeKönyörögj érettünk!
Az örök boldogság részeseKönyörögj érettünk!
Isten trónja előtt védelmezőnkKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Kinga!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Urunk, Te gazdagon elárasztottad szent Kingát áldásaiddal,
és még házasságában is szűznek őrizted meg őt.
Add, hogy az ő közbenjárására tiszta élettel kitartsunk Melletted
és az ő nyomdokait követve eljussunk Tehozzád.
Ámen.


FORRÁS: laudate.pl (egy hívő fordítása)
 
 
 
  info