rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Magyarok NagyasszonyaKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a Szűzanya iránti tisztelet példaképeKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Oltáriszentség nagy tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a hozzá forduló betegek
testi orvosa és lelki vigasztalója
Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szegények orvosaKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Isten-szeretet szétsugárzójaKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a test mellett
a lélek egészségének védelmezője
Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, az Istenbe vetett feltétlen bizalom példaképeKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki minden napját imádsággal kezdteKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a komoly feladataihoz
Istent hívta segítő társának
Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek napjait átszőtte az imaKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki éjszaka is gyakran imádkozottKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, akinek a napi szentáldozás az erő forrása voltKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelem és odafigyelés példaképeKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a szerető férj és gondos családapa példaképeKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki soha nem mondott rosszat másokrólKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a szentekkel bensőséges kapcsolatban voltKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a földi élet javait értéktelennek tekintetteKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki a családi szükséglet feletti pénzét
a szegények között szétosztotta
Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki szerettei elvesztésében
az Isten bölcs rendelkezését látta
Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézustól merítette
lelki erejét a megpróbáltatásokban
Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki Jézussal egyesítette
lelki és testi szenvedéseit
Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, a türelemmel viselt szenvedés példaképeKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány László, aki örömmel várta az örök életbe való átlépéstKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Boldog Batthyány-Strattmann László!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Mennyei Atyánk!
Szent Fiadat azért küldted a világra, hogy örömhírt hozzon a szegényeknek és gyógyítsa az összetört szívűeket.
Tekints, kérünk Boldog László Szolgádra,
aki apostoli tevékenységével Szent Fiad üdvösségművét akarta folytatni az emberek között.
Add kérünk, hogy buzgóságából erőt merítve mi is teljes szívünkkel vállaljuk keresztény apostoli küldetésünket.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
 
 
 
  info