rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Boldog Özséb tiszteletére
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, remeték KirálynőjeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a Pálos Rend dicsőségeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, már ifjúságodban az ájtatosság mintaképeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a csend és a magány kedvelőjeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, magányodban is az Oltáriszentség tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, akit Isten a remeteéletre meghívottKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, akit Isten csodálatos látomásokkal ajándékozott megKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a magyar nemzet büszkeségeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szegények nagy kincseKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a tisztaság fehér angyalaKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szeretet izzó lángjaKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az alázat élő forrásaKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a tökéletes szegénység példaképeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, fáradhatatlan az engesztelésbenKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az Istenszülő Szent Szűz igazi tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, Remete Szent Pál és Szent Antal hűséges tanítványaKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, pusztában virágzó liliomKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, Isten igéjének szerelmeseKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a szerzetesi és a remete élet egyesítőjeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a remete élet megújítójaKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a kitartás hatalmas példaképeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki Istenért mindent elhagytálKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki minden embert szerettélKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, tökéletes példakép Krisztus követésébenKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki imaéleted által megszentelődtélKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki halálod óráján bűneidet töredelmesen sirattadKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, a Mindenhatóval való egyesülés mintaképeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, az angyalok örömeKönyörögj érettünk!
Özséb atyánk, aki már az Úr színe előtt térdelszKönyörögj érettünk!
 
Hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, a reményben és a szeretetbenKérd az Urat értünk!
Hogy életünkkel kövessük az Úr Jézus alázatosságát,
engedelmességét és igazságosságát
Kérd az Urat értünk!
Hogy a jó és rossz megkülönböztetésében eljussunk a tökéletességreKérd az Urat értünk!
Hogy mindennap megfelelő lelkiismeret-vizsgálatot tartsunkKérd az Urat értünk!
Hogy a szegényekkel és a szenvedőkkel mindig együtt érezzünkKérd az Urat értünk!
Hogy gyakran újítsuk meg szívünket és lelkünket
a legméltóságosabb Oltáriszentség által
Kérd az Urat értünk!
Hogy adottságainkat jól hasznosítsukKérd az Urat értünk!
Hogy mindig megtaláljuk az ima és az áldozat értékétKérd az Urat értünk!
Hogy a boldog örökkévalóságban Isten színe látására eljussunkKérd az Urat értünk!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Boldog Özséb atyánk!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, mindenható Atyánk, aki mérhetetlen irgalmaddal és kegyelmeddel halmoztad el Boldog Özséb atyánkat,
és megadtad neki, hogy Téged szolgálhasson a magányban és a szemlélődésben, kérünk,
erősíts meg minket szereteted égi lángjával,
hogy az ő példáját követve dicsőíthessünk mi is Téged egész életünkkel.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.
 
 
 
  info