rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Páduai Szent Antal litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szüzek Szent SzüzeKönyörögj érettünk!
 
Páduai Szent AntalKönyörögj érettünk!
Szent Antal, Isten hű szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, szerzeted ékességeKönyörögj érettünk!
Szent Antal, az Egyház oszlopaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, Isten szíve szerinti férfiúKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a sértetlen tisztaság liliomaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a szegénység kedvelőjeKönyörögj érettünk!
Szent Antal, az alázatosság mintaképeKönyörögj érettünk!
Szent Antal, az engedelmesség hőseKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a türelem tükreKönyörögj érettünk!
Szent Antal, az életszentség csillagaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, apostoli hithirdetőKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a szomorúak vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a bűn buzgó irtójaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a gonosz lélek félelmeKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a jövendők látójaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a holtak föltámasztójaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a szükségben szenvedők segítőjeKönyörögj érettünk!
Szent Antal, a foglyok kiváltójaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálójaKönyörögj érettünk!
Szent Antal, Te hatalmas szószólóKönyörögj érettünk!
Szent Antal, Te nagy csodatevőKönyörögj érettünk!
Szent Antal, szerető pártfogónkKönyörögj érettünk!
 
Légy irgalmas!Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas!Uram, hallgass meg minket!
 
Minden gonosztólMents meg, Uram, minket!
Minden bűntőlMents meg, Uram, minket!
Az ördög cseleitőlMents meg, Uram, minket!
Az örök haláltólMents meg, Uram, minket!
Szent Antal érdemeiértMents meg, Uram, minket!
Szent Antal hősies erényeiértMents meg, Uram, minket!
Szent Antal szeráfi szeretetéértMents meg, Uram, minket!
Szent Antal buzgóságáértMents meg, Uram, minket!
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáértMents meg, Uram, minket!
Szent Antal dicső haláláértMents meg, Uram, minket!
Szent Antal csodatetteiértMents meg, Uram, minket!
Az ítélet napjánMents meg, Uram, minket!
 
Mi bűnösökKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra indítsKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szereteted tüzét bennünk felgyullasszadKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tégyKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy Szent Antal közbenjárására
minden gonosztól megoltalmazz minket
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden szükségben megsegíts minketKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy halálunk óráján megvédj bennünketKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy országodba fölvegyél minketKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazzKérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket meghallgassKérünk Téged, hallgass meg minket!
Jézus, Istennek FiaKérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Antal!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Szelíd és kegyes Jézus, te Páduai Szent Antalt,
a folytonosan ismétlődő csodák ragyogó fényével árasztottad el,
add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk,
az ő érdemeiből meg is nyerhessük.
Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info