rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent Antal tiszteletére
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent SzüzeKönyörögj érettünk!
 
Páduai Szent AntalKönyörögj érettünk!
Istennek hű hitvallójaKönyörögj érettünk!
A sértetlen tisztaság liliomaKönyörögj érettünk!
A szegénység kitartó követőjeKönyörögj érettünk!
Az engedelmesség példaképeKönyörögj érettünk!
Az elveszett dolgok megtalálójaKönyörögj érettünk!
A nyomorgóknak kedves segítőjeKönyörögj érettünk!
Minden baj ellen oltalmazónkKönyörögj érettünk!
A hit és az alázat példaképeKönyörögj érettünk!
A tengeren hányódók megmentőjeKönyörögj érettünk!
 
Minden gonosztól és minden bűntőlMents meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitőlMents meg, Uram, minket!
Az örök haláltólMents meg, Uram, minket!
Szent Antal erényei általMents meg, Uram, minket!
Szent Antal szeretete általMents meg, Uram, minket!
Szent Antal buzgósága általMents meg, Uram, minket!
Szent Antal csodatettei általMents meg, Uram, minket!
Szent Antal fáradhatatlan munkásságáértMents meg, Uram, minket!
A végítélet napjánMents meg, Uram, minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Antal!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Adj Urunk népednek Szent Antal közbenjárására mindenkor segítséget,
hogy a földön kegyelmeidben, a mennyben pedig örök boldogságban részesüljünk,
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
 
 
 
  info