rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szent Orbán litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelenül fogantatott Szent SzűzKönyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazójaKönyörögj érettünk!
Gyümölcsoltó BoldogasszonyKönyörögj érettünk!
Sarlós BoldogasszonyKönyörögj érettünk!
NagyboldogasszonyKönyörögj érettünk!
Magyarok NagyasszonyaKönyörögj érettünk!
 
Szent Orbán pápa és vértanúKönyörögj érettünk!
Szőlészek atyjaKönyörögj érettünk!
Borászok példaképeKönyörögj érettünk!
Vincellérek pártfogójaKönyörögj érettünk!
Kádárok védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szüretelők segítségeKönyörögj érettünk!
Szőlőink őreKönyörögj érettünk!
Pincéink oltalmazójaKönyörögj érettünk!
 
Édes Magyar hazánkértKönyörögj az Úrhoz!
A magyar népértKönyörögj az Úrhoz!
Hazánk lelki megújulásáértKönyörögj az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséértKönyörögj az Úrhoz!
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkértKönyörögj az Úrhoz!
Papi és szerzetesi hivatásokértKönyörögj az Úrhoz!
A magyar családokértKönyörögj az Úrhoz!
A magyar ifjúságértKönyörögj az Úrhoz!
A magyar szőlészekért, borászokért, kádárokértKönyörögj az Úrhoz!
Népünk vezetőiértKönyörögj az Úrhoz!
Országunk szőlőbirtokaiértKönyörögj az Úrhoz!
Engesztelésül népünk bűneiértKönyörögj az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk minden bűnünk miattKönyörögj az Úrhoz!
Hogy a szentmisében a bor színében megjelent szent véredet
hálával vegyük magunkhoz
Könyörögj az Úrhoz!
Hogy a szőlőkben és pincékben dolgozóknak erőt adjonKönyörögj az Úrhoz!
Hogy szőlőinket és pincéinket kár ne érjeKönyörögj az Úrhoz!
Hogy szőlőinket a fagy és a betegség elkerüljeKönyörögj az Úrhoz!
Hogy szőlőink bő termését megadjaKönyörögj az Úrhoz!
Hogy pincéink megteljenek a bor legjavávalKönyörögj az Úrhoz!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!És kiáltásunk jusson eléd!
 
Könyörögjünk!
Jóságos Urunk, Istenünk! Szent Orbán pápa és vértanú közbenjárására add,
hogy szőlőnk meghozza bőséges termését és borunkat hálás szívvel, tisztes mértékkel vegyük magunkhoz,
szent neved dicséretére és dicsőségére. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
A litániát Szűcs Zoltán atya állította össze 2013-ban.

Szent I. Orbán 222-től 230-ig volt pápa. Pápaságáról keveset tudni.
Vértanúsága nem bizonyított, a Callistus-katakombába temették.
Középkori hagyomány szerint pápaként ő rendelte el, hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját
aranyból vagy ezüstből készítsék, ezért szokták kehellyel ábrázolni.

Már tiszteletének kialakulásakor, a 9. században alakja összeolvadt
a január 23-án ünnepelt Langres-i Szent Orbán püspökével,
aki az 5. század elején halt meg, és 10. századi életrajzírója szerint életében csodákat művelt:
parancsolt a természet erőinek is, esőt hívott a szőlőkre, így lett a szőlőhegyek és a szőlő védősztje.
Langres-i Szent Orbán tisztelete a langres-i egyházmegyére korlátozódott,
viszont a két szent alakjának összeolvadásával
Szent I. Orbán pápa a szőlők, szőlőművesek, kádárok, kocsmárosok védőszentjévé vált.
Ezért úgy is szokták ábrázolni, hogy szőlőfürtöt tart a kezében.

FORRÁS: Magyar Katolikus Lexikon: Orbán és Orbán, I.

Magyarországon a monoki Sarlós Boldogasszony templom főoltára mellett található Szent I. Orbán pápa ereklyéje,
melyet XIV. Kelemen pápa ajándékozott gróf Andrássy Istvánnak.

FORRÁS: Monoki Sarlós Boldogasszony Plébánia
 
 
 
  info