rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Boldog II. János Pál pápához
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
 
Boldog János PálKönyörögj érettünk!
Az Irgalmas Atyában elmerült János PálKönyörögj érettünk!
A Megváltó Krisztussal egyesült János PálKönyörögj érettünk!
A Vigasztaló Szentlélekkel eltelt János PálKönyörögj érettünk!
A Szűzanyának teljesen felajánlott János PálKönyörögj érettünk!
A szentek és boldogok barátjaKönyörögj érettünk!
Szent Péter utóda és Isten szolgáinak szolgájaKönyörögj érettünk!
Az igaz hitet tanító Egyház őreKönyörögj érettünk!
A jó tanács atyjaKönyörögj érettünk!
A keresztények egységét és az emberiség nagycsaládját szerető János PálKönyörögj érettünk!
Az Eucharisztia buzgó szeretőjeKönyörögj érettünk!
A föld fáradhatatlan zarándokaKönyörögj érettünk!
Minden nép missziós atyjaKönyörögj érettünk!
A hit, remény és szeretet tanújaKönyörögj érettünk!
Krisztus szenvedéseinek bátor részeseKönyörögj érettünk!
A béke és a kibékülés apostolaKönyörögj érettünk!
A civilizáció szeretetének szorgalmazójaKönyörögj érettünk!
Az új evangelizáció szószólójaKönyörögj érettünk!
Az alaposan megélt élet mestereKönyörögj érettünk!
Az életszentség céltudatos megélésének tanítójaKönyörögj érettünk!
Az Isteni Irgalmasság pápájaKönyörögj érettünk!
Az Egyház által felajánlott Szentmise főpapjaKönyörögj érettünk!
Az egész nyáját az ég felé terelő pásztorKönyörögj érettünk!
A papok testvére és mestereKönyörögj érettünk!
Az Istennek szentelt személyek atyjaKönyörögj érettünk!
A keresztény családok patrónájaKönyörögj érettünk!
A házastársak segítségeKönyörögj érettünk!
A meg nem született élet oltalmazójaKönyörögj érettünk!
A gyermekek, árvák és elhagyottak oltalmazójaKönyörögj érettünk!
A fiatalok barátja és tanítójaKönyörögj érettünk!
A szenvedők jó szamaritánusaKönyörögj érettünk!
Az idősök és magányosak támaszaKönyörögj érettünk!
Az igazság és emberi méltóság szószólójaKönyörögj érettünk!
Az Istenben elmerült imádság hitveseKönyörögj érettünk!
A világ oltárain végbemenő liturgikus áldozat szeretőjeKönyörögj érettünk!
A nehéz munka megtestesítőjeKönyörögj érettünk!
Krisztus keresztjének szerelmeseKönyörögj érettünk!
A hivatás teljesítésének példaképeKönyörögj érettünk!
A szenvedésben kitartó János PálKönyörögj érettünk!
Az Istenben való élés és meghalás példaképeKönyörögj érettünk!
Te, aki megemlékezel a bűnösökrőlKönyörögj érettünk!
Az elveszettek útmutatójaKönyörögj érettünk!
A bántalmazóknak megbocsátó atyaKönyörögj érettünk!
Az ellenségek és elnyomók tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Az elnyomottak védelmezőjeKönyörögj érettünk!
A munkanélküliek támogatójaKönyörögj érettünk!
A hajléktalanok gondozójaKönyörögj érettünk!
A foglyok látogatójaKönyörögj érettünk!
A gyengék bátorítójaKönyörögj érettünk!
Mindenkivel együtt érző János PálKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Boldog János Pál!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Irgalmas Istenünk,
fogadd el ajándékul Boldog János Pál apostoli és hithirdető életéért mondott köszönetünket,
az ő közbenjárására add, hogy mi is növekedjünk az irántad való szeretetben,
és bizalommal hirdessük minden embernek Krisztus végtelen szeretetét,
Krisztus, a mi Urunk által!
Ámen.

(Imprimatur: Krakkó, Stanislaw Dziwisz bíboros, 2011. április 12.)

FORRÁS: Wiara.pl
magyar fordítás: Gloria.tv
(köszönet H. Lindának a segítségért)
 
 
 
  info