rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Nepomuki Szent Jánoshoz
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
 
Nepomuki Szent JánosKönyörögj érettünk!
Szent János, ki szüleidnek
a Boldogságos Szűzhöz nyújtott könyörgéseik által születtél e világra
Könyörögj érettünk!
Szent János, ki születésedkor csodálatos fényességgel tiszteltettélKönyörögj érettünk!
Szent János, ki szüleidnek egyetlen egy örömük és vigasztalásuk voltálKönyörögj érettünk!
Szent János, az Isten házának szorgalmas szolgájaKönyörögj érettünk!
Szent János, buzgó apostoli férfiúKönyörögj érettünk!
Szent János, az evangéliumnok buzgó hirdetőjeKönyörögj érettünk!
Szent János, a prágai anyaszentegyháznak világosságaKönyörögj érettünk!
Szent János, az egyházi férfiak tükre és példájaKönyörögj érettünk!
Szent János, szegények és ügyefogyottak gyámolaKönyörögj érettünk!
Szent János, keseredettek vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Szent János, minden világi pompának és dicsőségnek megvetőjeKönyörögj érettünk!
Szent János, kicsinységedtől fogva a Szűz Máriának ájtatos tisztelőjeKönyörögj érettünk!
Szent János, a lelkek üdvösségének fáradhatatlan keresőjeKönyörögj érettünk!
Szent János, a bűnösöknek igazi penitenciatartásra vezérlőjeKönyörögj érettünk!
Szent János, a szentségnek tündöklő példájaKönyörögj érettünk!
Szent János, jövendölő lélekkel megáldott prófétaKönyörögj érettünk!
Szent János, angyali tisztaságnak edényeKönyörögj érettünk!
Szent János, csodálatos békességes tűrés formájaKönyörögj érettünk!
Szent János, a gyónás titkainak győzhetetlen s állhatatos megőrzőjeKönyörögj érettünk!
Szent János, kegyetlen kínokban győzhetetlen bajnokKönyörögj érettünk!
Szent János, ki minden fájdalmat s keserves halált inkább szenvedni,
hogysem a szentgyónásból legkisebb vétket kinyilatkoztatni akartál
Könyörögj érettünk!
Szent János, ki a mártírság által való halálra szüntelen készültélKönyörögj érettünk!
Szent János, ki a szentgyónás titkainak elhallgatásáért
a Moldva vízébe vettettél
Könyörögj érettünk!
Szent János, kinek holtteste a vízen
éjjel ragyogó mennyei fényességgel kijelentetett
Könyörögj érettünk!
Szent János, ki koporsódban is sok csodával tündököltélKönyörögj érettünk!
Szent János, Istennek kedves mártírjaKönyörögj érettünk!
Szent János, cseheknek nagy csodatevője és pártfogójaKönyörögj érettünk!
Szent János, Prága városának drága kincseKönyörögj érettünk!
Szent János, jó hírük és nevük veszedelmében forgandóknak
hathatós pártfogója
Könyörögj érettünk!
 
Isten, irgalmazz nekünk!Jézus, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!Jézus, hallgass meg minket!
 
Minden gonosztólMents meg, Uram, minket!
Minden bűntőlMents meg, Uram, minket!
Minden veszedelemtőlMents meg, Uram, minket!
Az ördögnek incselkedéseitőlMents meg, Uram, minket!
Döghaláltól, éhségtől és hadaktólMents meg, Uram, minket!
A te parancsolataidnak megszegésétőlMents meg, Uram, minket!
Szentségtörő, kárhozatos gyónástólMents meg, Uram, minket!
Jóhírünk s nevünk gyalázatátólMents meg, Uram, minket!
A gonosz nyelvek rágalmazásátólMents meg, Uram, minket!
Mindennemű gonosztólMents meg, Uram, minket!
A te dicsőséges szentednek, Nepomuki Szent Jánosnak
hathatós érdeme s esedezése által
Ments meg, Uram, minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk dicsőséges Nepomuki Szent János!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Ó, Istennek csodálatos mártírja és nagy szentje, dicsőséges Szent János,
ki hogy IV. Vencel, csehországi király gonosz kérésére sok kínzás után is
a királyné gyónását ki nem akartad jelenteni, a Moldva vízébe a prágai hidról levettettél,
és a folyóvízen, ahol tested elmerült, éjszaka megjelenő fényesség által,
úgymint a te ártatlanságodnak és nagy szentségednek bizonyos jele által kijelentettél,
és az egész egyházi rendtől és néptől nagy tisztelettel a prágai főtemplomba vitettél
és eltemettettél. Téged, ki a szentgyónás titkainak megtartásáról ily csodálatos
és örökkévaló emlékezetet magad után hagytál, ezen nagy érdemeid
és Istentől neked adott kegyelem által nagy bizalommal kérünk, nyerd meg nekünk,
hogy az Istennek ellenünk fölgerjedt haragja megszűnjék.
Hogy ő a bűneink által érdemelt büntetéseket, döghalált, éhséget, hadakat
és más testi és lelki veszedelmeket kegyelmesen tőlünk eltávoztassa,
és hogy mi halálunk előtt bűneinkről töredelmes gyónást és penitenciát tarthassunk,
Istennek tetszhessünk, életünket szentül végezhessük és az örök életre beléphessünk.
Figyelmezz, Uram, a mi könyörgésünkre, melyet Nepomuki Szent János emlékezetére
hozzád bocsátunk, hogy az ő esedezése és érdeme által a jelenvaló életben
minden gyalázattól, szégyenvallástól megmeneküljünk,
s halálunk előtt igaz bűnbánatot tartván, az örök boldogságba jussunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info