rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Páli Szent Vince tiszteletére
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
 
Páli Szent VinceKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a bölcsességben már gyermekkorodban is kitűntélKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki már ifjúkorodban is szíved könyörületességét tanúsítottadKönyörögj érettünk!
Szent Vince, kit az Úr a juhok mellől hívott saját nyájának legeltetéséreKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki szíved nyugalmát és szabadságát
a fogságban is épségben megőrizted
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, az Úr szemeiben hitből élő igaz férfiúKönyörögj érettünk!
Szent Vince, kit a keresztény remény
minden baj és viszontagság között is a csüggedéstől megőrzött
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki keresztény szeretettől lángoltálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, szent egyszerűségben és isteni félelemben tökéletes férfiúKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki Jézus képére és hasonlatosságára
szívből szelíd és alázatos voltál
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a természet indulatain testben és lélekben győzedelmeskedtélKönyörögj érettünk!
Szent Vince, kit Jézus szelleme teljesen áthatottKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki Isten dicsőségéért szent lelkesedéssel buzgólkodtálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a halhatatlan lelkek üdvén lankadatlanul munkálkodtálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, kinek szívéhez a világ szelleme soha nem férkőzhetettKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az evangéliumi szegénységben lelki kincsekben gazdag voltálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki emberi testben angyali tiszta életet éltélKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki engedelmességeddel mindenben győzedelmeskedtélKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki ifjúkorod óta fáradhatatlanul munkálkodtálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a legkisebb bűnnek még az árnyékát is kerültedKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki minden erényben tökéletesedni törekedtélKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki a világ kísértései közt,
mint tenger hullámaiban a szikla, megállottál
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, kinek bölcsessége mint a nap, lelki világosságot terjesztettKönyörögj érettünk!
Szent Vince, a legkeményebb megpróbáltatások közt is
a béketűrés remek példája
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, a türelemben mindvégig állhatatos férfiúKönyörögj érettünk!
Szent Vince, a katolikus Anyaszentegyháznak leghűségesebb fiaKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki Szent Péter Székéhez mindvégig hűséggel ragaszkodtálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az álnok elvekkel és tévtanokkal
apostoli buzgósággal megküzdöttél
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az evangéliumot a szegényeknek hirdettedKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az Úr papjainak gyöngéd atyja voltálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, a misszióspapok társaságának bölcs alapítójaKönyörögj érettünk!
Szent Vince, a szeretet leányai társulatának éber szervezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Vince, a keresztény szeretet összes egyesületeinek védőszentjeKönyörögj érettünk!
Szent Vince, ki lelki gyermekeidet
a jócselekedetek minden nemének gyakorlására képezted
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki hősies önfeláldozással siettél
a szegények bármelyikének segítségére
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki imádságban és az Isten igéjének hirdetésében
szakadatlanul buzgólkodtál
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az Úr Jézus életét és erényeit
mindenkor és mindenben követni törekedtél
Könyörögj érettünk!
Szent Vince, ki az Úrnak mindvégig hű szolgája voltálKönyörögj érettünk!
Szent Vince, kinek halála kedves volt az Úr előttKönyörögj érettünk!
Szent Vince, most az igazságban és a szeretetben élvezed az örök boldogságotKönyörögj érettünk!
Szent Vince, hogy mint hű gyermekeid, példádat állhatatosan kövessükKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Az igazat az Úr egyenes utakon vezette!És megmutatta neki az Isten országát!
 
Könyörögjünk!
Úristen, aki Anyaszentegyházadban a szegények üdvösségének munkálására és a papság tökéletesítésére
Szent Vincével új társaságot alapítottál, engedd, kérünk, hogy ugyanazon szellemtől lelkesítve
szeressük, amit ő szeretett és megvalósítsuk, amire tanított. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info