rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent Ferenc Atyánk tiszteletére
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Szeplő nélkül fogantatott Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Szűz Mária, a ferencrend pártfogójaKönyörögj érettünk!
 
Szeráfi Szent FerencKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, legokosabb atyaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a szegények pátriárkájaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világ megvetőjeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a bűnbánat példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világ hiúságának legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a Megváltó követőjeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus sebhelyeinek hordozójaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Jézus sebeivel kitüntetett férfiúKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a tisztaság mintaképeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az alázatosság élő példájaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, gazdag a kegyelembenKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a betegek orvosságaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az Egyház oszlopaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, hitünk védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus hős vitézeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, Krisztus katonáinak védelmeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a Nagy Király követeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, katolikus férfiúKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, apostoli hithirdetőKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az evangélium tanítójaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, szeretettől lángoló szeráfKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a három rend alapítójaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a bélpoklosok megtisztítójaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az életszentség csillagaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a világmindenség dalnokaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az igazság pajzsaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az örvendező élet művészeKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, a szenvedő szeretet vértanújaKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, az örök élet vezéreKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc, hatalmas pártfogónkKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc három rendjének minden szentjeiKönyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjeiKönyörögjetek érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Ferenc Atyánk!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Isten, ki Egyházadat Szent Ferenc Atyánk érdeméből új szerzetesrenddel gyarapítod, add meg nekünk,
hogy Őt utánozzuk, s így a földieket megvessük, és a mennyei javakban való részességben
mindenkor örvendjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info