rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent Benedekről
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Kegyelmek eszközlőjeKönyörögj érettünk!
Szerzetesek királynőjeKönyörögj érettünk!
 
Szent BenedekKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, Nursia dicsőségeKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, akinek a neve "áldottat" jelentKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, akit a Szentlélek gazdagon megáldottKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, Isten békéjének követeKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, a nyugati szerzetesek apátja és atyjaKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, akit minden igazság szelleme töltött elKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, sok vértanúnak, egyháztanítónak,
hitvallónak és szűznek atyja
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, az önfeláldozás és a bűnbánat csodájaKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, a szerénységnek és az erőnek csodájaKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, a szerzetesi fegyelem példájaKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, az engedelmesség, a szegénység és a tisztaság példájaKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, bölcs törvényhozó, aki a Szentlélek útmutatásával
a szerzetesrend szabályait megalkottad
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, a lelkiélet tiszta megismerésének mintaképeKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, Isten embereKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki kora ifjúságodtól menekültél a világtólKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a magányba visszavonulva
csak Istennel és Istenért éltél
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki testedet tövisekkel övezted,
hogy tisztaságodat sértetlenül megőrizd
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, akit Isten csodatevő erővel ruházott felKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a bálványképeket
a szent kereszt jele által lerontottad
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a sátán kísértésének
a szent kereszt jele által ellenálltál
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki betegeket gyógyítottál, holtakat támasztottál fel
és megszállottakat szabadítottál meg a te bizalomteljes imád által
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki legyőzhetetlen voltál hitedben,
rendíthetetlen reményedben és teljes Isten szeretetének adományával
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki Krisztus példája szerint
szelíd és alázatos szívű voltál
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki atyai jóságodat lágy szigorral egyesítettedKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki a szenvedőknek szeretetteljes támasza voltál,
részvéttel és szolgálatkészséggel
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki magadban hűen megalkottad Krisztus képétKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, aki az oltárnál állva adtad vissza lelkedet IstennekKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, a jó halál patrónusaKönyörögj érettünk!
Szent Benedek, hatalmas szószólója Istennél mindazoknak,
akik téged hívnak
Könyörögj érettünk!
Szent Benedek, Európa védőszentjeKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szent Benedek!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Uram, ébreszd fel bennünk és a te szent templomaidban azt a szellemet,
amely Szent Benedeket életében irányította, hogy mi is ettől a szellemtől irányítva fáradozzunk,
szeressük azt, amit ő szeretett, és gyakoroljuk azt, amit ő tett.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info