rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szent Anna asszonyról
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szüzeknek Szent SzüzeKönyörögj érettünk!
 
Dicsőséges Szent Anna asszonyKönyörögj érettünk!
Szent Anna, Krisztus Jézus NagyanyjaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, Szent Joakim tisztaságos hitveseKönyörögj érettünk!
Szent Anna, pátriárkák leányaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, az ószövetségi asszonyok dicsőségeKönyörögj érettünk!
Szent Anna, hitvestársad tisztességeKönyörögj érettünk!
Szent Anna, Dávid házának ékességeKönyörögj érettünk!
Szent Anna, házasok tiszta tüköreKönyörögj érettünk!
Szent Anna, szentség edényeKönyörögj érettünk!
Szent Anna, jámbor élet példaképeKönyörögj érettünk!
Szent Anna, szegények édesanyjaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, tiszta élet pártfogójaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, keseredett házasok vigasztalásaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, özvegyek jóságos anyjaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, megtérő bűnösök gyámolaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, keresztények oltalmaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, szülőanyák segítségeKönyörögj érettünk!
Szent Anna, betegek gyógyulásaKönyörögj érettünk!
Szent Anna, haldoklók enyhüléseKönyörögj érettünk!
 
Mi bűnösökKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minkett oltalmazzKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az ifjúságot engedelmességben és tiszta életben megőrizdKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a keresztény házasoknak a szeretetet és egyetértést megnyerjedKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket, árvákat és özvegyeket
vigasztalás nélkül ne hagyjad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az életben minden gyötrelemtől,
halálunk óráján a gonosz lélek incselkedéseitől megőrizz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Szent jámborságod általKérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelmek által, melyeket Istentől nyertélKérünk téged, hallgass meg minket!
Azon kegyelem által,
melynél fogva Üdvözítőnk Nagyanyjának választattál
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet akkor éreztél,
midőn a Szűz Máriát eredeti bűn nélkül méhedben fogantad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, melyet tapasztaltál,
midőn az irgalmasság anyját e világra szülted
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon örömed által, mellyel elteltél,
midőn kedves leányodat a templomban bemutattad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon boldogság által, melyben Jézussal és Máriával
a mennyekben örökké részesülsz
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Azon tisztelet által, melyet Isten szentjeitől és választottaitól nyerszKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk dicsőséges Szent Anna!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Úristen, aki Szent Annát azon kegyelemben részesítetted, hogy egyszülött Fiad Anyjának szülőjévé válni
méltónak találtad, engedd kegyelmesen, hogy akinek ünnepét szenteljük,
nálad az ő pártfogásával segíttessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info