rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Magyar litánia
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelenül fogantatott Szent SzűzKönyörögj érettünk!
Gyümölcsoltó BoldogasszonyKönyörögj érettünk!
Sarlós BoldogasszonyKönyörögj érettünk!
NagyboldogasszonyKönyörögj érettünk!
Magyarok NagyasszonyaKönyörögj érettünk!
Csíksomlyói Szent SzűzKönyörögj érettünk!
Máriacelli Szent SzűzKönyörögj érettünk!
Máriapócsi Könnyező SzűzanyaKönyörögj érettünk!
Győri Könnyező SzűzanyaKönyörögj érettünk!
Úti BoldogasszonyKönyörögj érettünk!
 
Szent Adalbert, vértanú püspökKönyörögj érettünk!
Szent Asztrik püspökKönyörögj érettünk!
Szent Gellért, Szent Bőd és Beszteréd, vértanú püspökökKönyörögjetek érettünk!
Szent Zoerárd és Benedek, bencés vértanú remetékKönyörögjetek érettünk!
Szent Günter bencés remeteKönyörögj érettünk!
Szent Körösi Márk, Szent Grodecz Menyhért,
Szent Pongrácz István, kassai vértanúk
Könyörögjetek érettünk!
Boldog Pál domonkos vértanú és szerzetestársaiKönyörögjetek érettünk!
Szent Márton püspökKönyörögj érettünk!
Szent Hierotheosz bizánci püspökKönyörögj érettünk!
Szent István királyKönyörögj érettünk!
Boldog Gizella királynéKönyörögj érettünk!
Szent Imre hercegKönyörögj érettünk!
Szent László királyKönyörögj érettünk!
Nepomuki Szent János, a szentgyónás vértanújaKönyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet asszonyKönyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apácaKönyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent PiroskaKönyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes, klarissza apácaKönyörögj érettünk!
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszonyKönyörögj érettünk!
Szent Kinga, lengyel királynéKönyörögj érettünk!
Szent Hedvig, lengyel királynéKönyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit királynéKönyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János ferences szerzetesKönyörögj érettünk!
Marchiai Szent Jakab ferences szerzetesKönyörögj érettünk!
Szent Toulouse-i Lajos ferences szerzetesKönyörögj érettünk!
Portugáliai Szent Erzsébet királynéKönyörögj érettünk!
Boldog Apor Vilmos, vértanú püspökKönyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László, szemorvosKönyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus püspök, vértanúKönyörögj érettünk!
Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetesKönyörögj érettünk!
Boldog XI. Ince pápaKönyörögj érettünk!
Boldog Mór, bencés apát, püspökKönyörögj érettünk!
Boldog Özséb, a pálos rend alapítójaKönyörögj érettünk!
Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsekKönyörögj érettünk!
Boldog Tomori Pál kalocsai érsekKönyörögj érettünk!
Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, vértanúKönyörögj érettünk!
Boldog IV. Károly királyKönyörögj érettünk!
Boldog Meszlényi Zoltán, vértanú püspökKönyörögj érettünk!
Boldog Bogdánffy Szilárd, vértanú püspökKönyörögj érettünk!
Boldog Scheffler János, vértanú püspökKönyörögj érettünk!
Boldog Sándor István, szalézi szerzetes, vértanúKönyörögj érettünk!
Boldog Brenner János, vértanú papKönyörögj érettünk!
Összes magyar szentek és boldogokKönyörögjetek érettünk!
 
A magyar népértKönyörögjünk az Úrhoz!
A magyar egyház újjászületéséértKönyörögjünk az Úrhoz!
Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkértKönyörögjünk az Úrhoz!
Papi és szerzetesi hivatásokértKönyörögjünk az Úrhoz!
A magyar családokért, gyermekáldásért s a magyar ifjúságértKönyörögjünk az Úrhoz!
Az elszakított területeken élő magyar testvérekértKönyörögjünk az Úrhoz!
A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekértKönyörögjünk az Úrhoz!
A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkértKönyörögjünk az Úrhoz!
Országunk vezetőiértKönyörögjünk az Úrhoz!
Engesztelésül népünk bűneiértKönyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak
és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért
Könyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiértKönyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiértKönyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokértKönyörögjünk az Úrhoz!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáértKönyörögjünk az Úrhoz!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!És kiáltásunk jusson eléd!
 
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Kérünk, őrizd meg magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos,
mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának,
Szent Péter és Pál apostolnak, Szent István királynak,
magyar szentjeinknek és boldogjainknak közbenjárása által adj magyar népednek egységet és békét!
Távolítsd el tőle a háborúságot, az egységet megbontó pártoskodást és tévelygést,
hogy Anyaszentegyházad hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon neked. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.
 
 
 
  info