rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája (3.)
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária Szeplőtelen SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária tisztaságos SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária ártatlan SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária szent SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária áhítatos SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária kegyes SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária gyengédség SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária engedelmes SzíveKönyörögj érettünk!
 
Mária Szíve, az Isteni Szív tükreKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szentháromság örömeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az örök Atya kincseKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Fiúisten trónusaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Szentlélek szentélyeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Evangélium titkainak hordozójaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Élet könyveKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az üdvösség kezdeteKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az irgalmasság szószólójaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az erények virágoskertjeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a béke aranyoltáraKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a jámborság kincseinek tárházaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szelídség édenkertjeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az alázatosság mélységeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az anyai szeretet diadalaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, hitünk fénycsóvájaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, reményünk oszlopaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, szeretetünk mértékeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a kegyelemajándékok letéteményeseKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, életszentségünk mintaképeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a Király leányának dicsőségeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szüzek erényességeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Egek ragyogásaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szent gondolatok templomaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a szemlélődés égboltjaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az Istent keresők biztos vezetőjeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, szívünk erősségeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, szívünk KirálynőjeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, számkivetésünk vigasztalásaKönyörögj érettünk!
 
Jézus Anyjának méltó SzíveKönyörögj érettünk!
Égi Anyánknak gondos SzíveKönyörögj érettünk!
Jézus szenvedésével átdöfött SzívKönyörögj érettünk!
Jézus feltámadásával megörvendeztetett SzívKönyörögj érettünk!
Bűnösöket megtérítő, Szeplőtelen SzívKönyörögj érettünk!
Világot megmentő Szeplőtelen SzívKönyörögj érettünk!
Értünk közbenjáró Szeplőtelen SzívKönyörögj érettünk!
Isten Szíve szerinti Szeplőtelen SzívKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, aki szereteted nagyságát leginkább irgalmad által mutatod meg,
kérünk Téged, add, hogy a bűn igájától megmenekülhessünk
és szívünket hasonlóvá alakíthassuk Máriának, forrón szeretett anyánknak tisztaságos Szívéhez,
hogy az Ő szentségének fényébe öltözve méltók legyünk belépni a Szentlélek eme szentélyébe.
Általa, Vele és Benne, a jelen élet szenvedéseit türelemmel elviselve,
hálás és örvendező szívvel dicsérhessünk Téged, most a Földön,
egykor pedig szünet nélkül az égben, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.
 
 
 
  info