rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Zsinati szövegbe "rejtett" litánia
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Mária, Isten öröktől fogva rendelt AnyjaKönyörögj érettünk!
Mária, az Atya legkedvesebb leányaKönyörögj érettünk!
Mária, Üdvözítőnk anyjaKönyörögj érettünk!
Mária, a Szentlélek templomaKönyörögj érettünk!
Mária, Sion felmagasztalt leányaKönyörögj érettünk!
Mária, mindnyájunknak anyja a kegyelem rendjébenKönyörögj érettünk!
Mária, szeretett édesanyánkKönyörögj érettünk!
Mária, aki a szentség fényében fogantatottKönyörögj érettünk!
Mária, aki az eredeti bűntől mentesKönyörögj érettünk!
Mária, a szüzesség és anyaság példaképeKönyörögj érettünk!
Mária, akit a Szentlélek beárnyékozottKönyörögj érettünk!
Mária, akit Erzsébet köszöntött és áldottKönyörögj érettünk!
Mária, aki hitt az üdvösség ígéretébenKönyörögj érettünk!
Mária, aki világra hozta az Atya FiátKönyörögj érettünk!
Mária, akitől a világ az Életet kaptaKönyörögj érettünk!
Mária, aki a pásztoroknak és a királyoknak
boldogan mutatta meg Gyermekét
Könyörögj érettünk!
Mária, az Úr szolgálóleányaKönyörögj érettünk!
Mária, aki Jézus személyének és művének szentelte magátKönyörögj érettünk!
Mária, akinek kérésére Kánában csoda történtKönyörögj érettünk!
Mária, a hit zarándok útján mindig előbbre haladóKönyörögj érettünk!
Mária, aki Jézussal a kereszten egybeforrottKönyörögj érettünk!
Mária, a megváltás titkának szolgálójaKönyörögj érettünk!
Mária, a Szentlélek ajándékainak leesdőjeKönyörögj érettünk!
Mária, aki az Egyházat imáddal segítedKönyörögj érettünk!
Mária, testben és lélekben a mennybe felvettKönyörögj érettünk!
Mária, aki az emberek és angyalok fölé magasztosultKönyörögj érettünk!
Mária, Krisztus Titokzatos Testének földi tagjairól gondoskodszKönyörögj érettünk!
Mária, akire a keresztények felnéznekKönyörögj érettünk!
Mária, aki egy vagy velünk üdvösségünk utáni vágyakozásunkbanKönyörögj érettünk!
Mária, aki az Egyházban mindjárt Krisztus után következelKönyörögj érettünk!
Mária, az Egyház legkiválóbb tagjaKönyörögj érettünk!
Mária, az Egyház példaképeKönyörögj érettünk!
Mária, az Egyház jelképe és első virágaKönyörögj érettünk!
Mária, minden erénynek mintaképeKönyörögj érettünk!
Mária, üdvösségünk reményének biztos jeleKönyörögj érettünk!
Mária, aki világosságunk maradsz az Úr második eljöveteléigKönyörögj érettünk!
Mária, akit áldottnak hirdet minden nemzedékKönyörögj érettünk!
Mária, aki a szentek egységében közbenjársz értünk Szent FiadnálKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk
és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által,
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info