rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
A szent reménység Anyjának litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária, a szent reménység anyjaKönyörögj érettünk!
Az úton járók anyjaKönyörögj érettünk!
Világosságot sugárzó anyaKönyörögj érettünk!
Az Ószövetség beteljesítőjeKönyörögj érettünk!
Az Újszövetség prófétanőjeKönyörögj érettünk!
Az új világ hajnalfényeKönyörögj érettünk!
Istennek szent anyjaKönyörögj érettünk!
A Messiásnak anyjaKönyörögj érettünk!
A megváltottak anyjaKönyörögj érettünk!
Minden népek anyjaKönyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkatKönyörögj érettünk!
 
Csendben imádkozó szűzKönyörögj érettünk!
Isten szavára hallgató szűzKönyörögj érettünk!
Istent énekkel magasztaló szűzKönyörögj érettünk!
Az Úr szolgálóleányaKönyörögj érettünk!
Az Ige szolgálóleányaKönyörögj érettünk!
A megváltás szolgálóleányaKönyörögj érettünk!
A mennyei királyság szolgálóleányaKönyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkatKönyörögj érettünk!
 
Krisztus tanítványaKönyörögj érettünk!
Az Evangélium első tanújaKönyörögj érettünk!
Minden ember szerető nővéreKönyörögj érettünk!
Az Egyház kezdeteKönyörögj érettünk!
Az Egyház anyjaKönyörögj érettünk!
Az Egyház mintaképeKönyörögj érettünk!
Az Egyház eszményképeKönyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkatKönyörögj érettünk!
 
Asszonyok között áldott MáriaKönyörögj érettünk!
Tiszteletreméltó asszony, MáriaKönyörögj érettünk!
Legkiválóbb asszony, MáriaKönyörögj érettünk!
Az Istenre hűségesen figyelő asszonyKönyörögj érettünk!
Az Istennek való önátadásban hűséges asszonyKönyörögj érettünk!
A Krisztus követésében hűséges asszonyKönyörögj érettünk!
A kereszt tövében hűségesen álló asszonyKönyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkatKönyörögj érettünk!
 
A húsvéti reménység hírnökeKönyörögj érettünk!
a pünkösdi kegyelemáradás visszfényeKönyörögj érettünk!
Az Evangélium hirdetésének vezércsillagaKönyörögj érettünk!
Istent befogadó anyaKönyörögj érettünk!
Isten jelenlétének ragyogó jeleKönyörögj érettünk!
Értünk imádkozó anyaKönyörögj érettünk!
Mindnyájunknak segítőkész anyjaKönyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkatKönyörögj érettünk!
 
Szegények reménységeKönyörögj érettünk!
Megalázottak bizakodásaKönyörögj érettünk!
Elesettek támaszaKönyörögj érettünk!
Elnyomottak pártfogójaKönyörögj érettünk!
Ártatlanok védelmezőjeKönyörögj érettünk!
Üldözöttek erőforrásaKönyörögj érettünk!
Száműzöttek menedékeKönyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkatKönyörögj érettünk!
 
Szabadságot hidető hangKönyörögj érettünk!
Közösségbe gyűjtő hangKönyörögj érettünk!
Békét teremtő hangKönyörögj érettünk!
A Szentháromság gyengéd szeretetének jeleKönyörögj érettünk!
Az Atya közelségének jeleKönyörögj érettünk!
A Fiú irgalmasságának jeleKönyörögj érettünk!
A Szentlélek életadó erejének jeleKönyörögj érettünk!
Magyarok NagyasszonyaKönyörögj érettünk!
Szent reménység anyja, ragyogd be életutunkatKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, mindenható, örök Atyánk,
te Boldogságos Szűz Máriát, Fiad dicsőséges Szülőanyját azért adtad nekünk,
hogy mindenkit oltalmazzon, aki segítségül hívja őt.
Közbenjárására add, hogy erősek legyünk a hitben, szilárdak a reményben,
állhatatosak a szeretetben. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info