rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a Lourdes-i Szűz tiszteletére
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Lourdes-i szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek szent anyjaKönyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, Magyarország NagyasszonyaKönyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki 18-szor megjelenni kegyes voltálKönyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki azt mondottad:
"Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás!"
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz,
ki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni,
hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a Pireneusok hegyein mutattad magad,
hogy mi is az ég felé törekedjünk
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki mint titkos galamb,
a sziklák hasadékában egy barlangban megjelenni kegyeskedtél
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki kezedben rózsafüzért viselve,
minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki összekulcsolt kezekkel minket az imára tanítottálKönyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki égre emelt tekinteteddel arra intettél,
hogy szívünket mi is az ég felé emeljük
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki lábadon aranyrózsát viselve,
minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a gyermekek iránt szeretetet tanúsítottál,
hogy törekedjünk mi is, mint a gyermekek, szelídek és ártatlanok lenni
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnbánatot
háromszorosan ajánlani kegyes voltál
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattálKönyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki csodálatos forrást fakasztani méltóztattálKönyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki magadhoz édesgetsz bennünketKönyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a hitetleneken
és gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, kinek kegyes látogatása mutatja,
hogy az Isten még nem hagyott el bennünket
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, a zarándokok édes reménye,
ki mindenféle betegséget meggyógyítasz
Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki annyi szerencsétlent megvigasztalszKönyörögj érettünk!
 
Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunkLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenségeinLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Törd meg a pokoli kígyó fejétLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Védelmezd a pápát, aki a te Szeplőtelen fogantatásodat kihirdetteLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne engedd, hogy hazánk megszűnjék kedvelt országod lenniLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne feledkezzél el szegény országunkrólLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Add vissza nemzetünknek őseink hitét és erényeitLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Gyógyítsd be hazánk sebeit: a káromkodást és hitetlenségetLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Hajtsd le kegyes füledet mindazokhoz, akik segítségedet kérikLourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket,
hogy méltók legyünk meghallgattatásra
Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Ezerszer dicsőítünk, Boldogságos Szűz Mária!Szent és szeplőtelen fogantatásod titkában!
 
Könyörögjünk!
Áldunk és magasztalunk legtisztább Szűzanyánk!
A fényes Lourdes-i barlangban szelíd mosollyal tizennyolcszor jelentél meg,
és azt mondottad az elragadtatásba merült Bernadettnek:
"Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!"
Ujjongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért.
Hálát adunk neked Lourdes-i jelenésedért és azért a sok jótéteményért,
amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol.
Most és mindörökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info