rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szűz Mária hét fájdalmáról
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ MegváltójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek IstenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Fájdalmak AnyjaKönyörögj érettünk!
Anyánk, kinek lelkét tőr járta átKönyörögj érettünk!
Anyánk, ki Jézussal Egyiptomba menekültélKönyörögj érettünk!
Anyánk, ki őt három napig fájdalommal kerestedKönyörögj érettünk!
Anyánk, ki vele a keresztúton fájdalommal találkoztálKönyörögj érettünk!
Anyánk, ki az ő keresztje alatt álltálKönyörögj érettünk!
Anyánk, ki őt holtan karjaidba vettedKönyörögj érettünk!
Mária, mártírok királynőjeKönyörögj érettünk!
Mária, szomorúak vigasztalójaKönyörögj érettünk!
Mária, gyöngék segítségeKönyörögj érettünk!
Mária, csüggedők erősségeKönyörögj érettünk!
Mária, vigasztalás nélküliek világosságaKönyörögj érettünk!
Mária, betegek anyjaKönyörögj érettünk!
Mária, bűnösök menedékeKönyörögj érettünk!
 
Fiad keserű szenvedése általKönyörgéseddel ments meg minket!
Szíved emésztő aggodalma általKönyörgéseddel ments meg minket!
Szenvedésed terhe általKönyörgéseddel ments meg minket!
Szomorúságod általKönyörgéseddel ments meg minket!
Anyai részvéted általKönyörgéseddel ments meg minket!
Teljes megadásod általKönyörgéseddel ments meg minket!
Érdemteljes imádságod általKönyörgéseddel ments meg minket!
A mértéktelen szomorúságtólKönyörgéseddel ments meg minket!
A lélek gyávaságátólKönyörgéseddel ments meg minket!
A türelmetlenségtőlKönyörgéseddel ments meg minket!
Az ingerlékenyésgtől és elégedetlenségtőlKönyörgéseddel ments meg minket!
A bosszúságtól és hitetlenségtőlKönyörgéseddel ments meg minket!
A bűnbánat halogatásátólKönyörgéseddel ments meg minket!
 
Mi bűnösökKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a hirtelen haláltól megmentsélKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy megtanítsál jól meghalniKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy utolsó földi óránkban segítsélKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a gonosz ellenségtől megvédjélKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szent távozást engedj nekünkKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy kieszközöld számunkra az állhatatosság kegyelmétKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az utolsó ítéleten mellettünk álljKérünk téged, hallgass meg minket!
Istennek AnyjaKérünk téged, hallgass meg minket!
Fájdalmakkal teljes anyaKérünk téged, hallgass meg minket!
Halálosan szomorú anyaKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Légy mellettünk Szentséges Szűz Mária!Most és mindenkor és mindenütt!
 
Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember,
könyörgünk hozzád, hogy a te drága édesanyád, Mária,
kinek lelkét a te szenvedéseinek óráiban a fájdalom tőre járta át,
érettünk közbejárjon, most és halálunk órájában, a te érdemeid által, világnak Megváltója,
ki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info