rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája (2.)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szűz Mária Szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a kegyelmek teljével fölékesített SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a mennyei Atya legalázatosabb leányának SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Szentlélek legtisztább arájának SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Fiúisten szeretettől lángoló édesanyjának SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a teljes Szentháromság gyönyörűségeKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus megtestesülésénél, születésénél
és gondozásánál mennyei vigasztalásokkal eltelt Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az angyalok, pásztorok
és a három Szent Királyok hódolatánál édesanyai örömöket élvező Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, Simeon jövendölésénél, az Egyiptomba való futásnál
és a gyermek Jézus elvesztésénél a fájdalom tőrétől átszúrt Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a tizenkét éves Jézus
megtalálásakor megvigasztalódott Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Szentcsalád rejtett életében
isteni fölvilágosításokkal gazdagodott Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Isten minden igéjét leggondosabban megőrző SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a kánai mennyegzőn anyai szeretettel közbenjáró SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus nyilvános működését
legbuzgóbb imáiddal kísérő Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Oltáriszentség szerzésén és vételén,
kimondhatatlanul örvendező Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus szenvedését legbensőbben átérző SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a kereszt tövében a mi megváltásunkért
halálos gyötrelmeket szenvedett Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus föltámadásán és megjelenésein
gyönyörűséggel eltelt Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Úr Jézus mennybemenetelén és koronázásán
túláradóan örvendező Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Szentlélek eljövetelekor minden ember iránt
anyai szeretetre gyulladt Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az ég és föld Királynőjének mennybe vitetett SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az angyalok és szentek édes gyönyöreKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a szenvedő lelkek vigasztalója és szabadítójaKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a haldoklók szeretetteljes gondviselője és megmentőjeKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a jók bátorítója és erősítőjeKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a bűnbánók é szenvedők biztos menedékhelyeKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, számtalan kegyhelyeiden
fényes csodákkal ékeskedő Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, minden kegyelmeket közvetítő SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, az Isten országának terjedéséért lángoló SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a világbéke Királynőjének kegyes SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a hétfájdalom töviseitől
és a hét öröm rózsáitól körülvett Szív
Könyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, Jézus Szívéhez leghasonlóbb SzívKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a mi mennyei Anyánknak legszeretetreméltóbb SzíveKönyörögj érettünk!
Szűz Mária Szíve, a Magyarok Nagyasszonyának édes SzíveKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Szűz Mária szent és szeplőtelen Szíve!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Úr Jézus, aki a te Szűz Anyádnak, Máriának szívét
az isteni és a felebaráti szeretet kiolthatatlnak lángjává gyullasztottad
és minden erények virágaival csodálatosan fölékesítetted: engedd kegyelmesen,
hogy akik ezt a hétfájdalmú és hétörömű Szívet ájtatosan tiszteljük,
mi ia az isteni és a felebaráti szeretet lángjától égjünk,
minden erények virágaival ékeskedjünk, és minél több lelket megmentve,
a te Szíved és az ő Szívének örökké boldogító látására jussunk.
Aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, igaz Isten, mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info