rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája (1.)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ MegváltójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek IstenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
A mennyei Atya leányának szeretett SzíveKönyörögj érettünk!
A Fiúisten Anyjának áldott SzíveKönyörögj érettünk!
A Szentlélek mátkájának kiválasztott SzíveKönyörögj érettünk!
A Szentháromság Templomának csodálatra méltó SzíveKönyörögj érettünk!
 
Mária Szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott SzívKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden cselekedeti bűntől tiszta SzívKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden erénnyel és kegyelemmel teljes SzívKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden szentség teljességeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, bölcsesség székhelyeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, igazságosság tükreKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, frigynek szent szekrényeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, irgalom trónusKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, bűnösök menedékeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, keresztények segítségeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, betegek gyógyulásaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, tévelygők világosságaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, igazak erősségeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, szomorodottak vigasztalásaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, kisértésekben erősségünkKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, haldoklók reményeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, az isteni szeretet legtökéletesebb áldozataKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, miérettünk a fájdalom tőrével átszúrt SzívKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus szeretetének zálogaKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, a mennyek dicsőségében megkoronázott SzívKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, segítőnk minden viszontagságunkbanKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden szívnek örömeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, angyalok gyönyörűségeKönyörögj érettünk!
Mária Szíve, mennyországnak ajtajaKönyörögj érettünk!
 
Rózsafüzér Királynőjének szeplőtelen SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének dicsőséges SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének nagyhatalmú SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének jóságos SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének hűséges SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének irgalmas SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének türelmes SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének szelíd és alázatos SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének dícsérendő SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének szeretetre méltó SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legtisztább SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legdrágább SzíveKönyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legszentebb SzíveKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk Rózsafüzér Királynője!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Istenünk, aki a Boldogságos Szűz Mária Szívét kegyelmeid teljességével tökéletesítetted,
legédesebb szeretetednek fényével megvilágosítottad,
hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus benne kedvesen nyughasson.
Engedd nekünk isteni kedvelésed által, amelyet e legszentebb Szívben találtál,
hogy mi is az ő utjain járva, a megváltás gyümölcseiben részesüljünk,
az irántad való szeretetben naponként gyarapodjunk és ez élet után
az örök boldogság örömeibe jussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info