rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Bűn nélkül fogantatott szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen és legszentebb Szűz minden szüzek fölöttKönyörögj érettünk!
Az örök Atya szeplőtelen leányaKönyörögj érettünk!
Az Isten Fiának szeplőtelen anyjaKönyörögj érettünk!
A Szentlélek Isten szeplőtelen jegyeseKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a Szentháromság kedves választottjaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az isteni bölcsesség királyi székeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ki Dávid királyi véréből származtálKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ki a pokolbéli kígyó fejét megrontottadKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ki Isten ereje által az eredeti bűnt meggyőztedKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az igazság napjának hajnalaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, élő szekrény,
melyben a Megváltó drágalátos teste nyugodott
Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, élet ösvénye, mely Jézushoz vezetKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ég és föld királynőjeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, kegyelem eszközlőjeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a mennyei Jeruzsálem ajtajaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a tisztaságos Szent József jegyeseKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ragyogó csillag, mely a világot megörvendeztetiKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a vitézkedő Anyaszentegyház győzhetetlen erősségeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az eredeti bűn tövise nélkül kinyílt szép rózsaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, Isten kertjének legszebb liliomaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, hitünk gyámolaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, isteni szeretet áradozó patakjaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, tökéletes engedelmesség példájaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, tisztaság csodateljes templomaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, reményünk horgonyaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, angyalok fényességeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, pátriárkák koronájaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, próféták dicsőségeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, apostolok királynéjaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, vértanúk erősségeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, hitvallók állhatatosságaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, szüzek tisztaságaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, benned bízók örömeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, betegek gyógyulásaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, árvák és özvegyek vigasztalásaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, bűnösök szószólójaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, tévtanítók félelmeKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az Anyaszentegyház hűséges oltalmaKönyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, haldoklók vigasztalásaKönyörögj érettünk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Imádkozzál érettünk, bűn nélkül fogantatott Királyné!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
 
Könyörögjünk!
Úr Isten, ki a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó lakhelyet készítettél;
kérünk téged, hogy aki szent Fiad előre látott halálánál fogva, őt minden bűntől megőrizted,
az ő esedezése által minket is tisztán engedj eljutni hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info