rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia papok szombatjára
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Istennek Szent AnyjaKönyörögj érettünk!
Szüzek Szent SzüzeKönyörögj érettünk!
Krisztusnak AnyjaKönyörögj érettünk!
Isteni kegyelem AnyjaKönyörögj érettünk!
Megváltónk AnyjaKönyörögj érettünk!
Örök Főpapunk AnyjaKönyörögj érettünk!
Közvetítőnk AnyjaKönyörögj érettünk!
Krisztus megváltói művének társaKönyörögj érettünk!
A földkerekség visszaállítójaKönyörögj érettünk!
Minden kegyelem kiosztójaKönyörögj érettünk!
Apostolok KirálynőjeKönyörögj érettünk!
Egyháztanítók KirálynőjeKönyörögj érettünk!
Papok Királynője és AnyjaKönyörögj érettünk!
Világ KriálynőjeKönyörögj érettünk!
Élők AnyjaKönyörögj érettünk!
 
Szent JózsefKönyörögj érettünk!
A Szent Szűz tiszta jegyeseKönyörögj érettünk!
Krisztus szűzi őre és nevelő atyjaKönyörögj érettünk!
Az Egyház oltalmazójaKönyörögj érettünk!
 
Szent Péter apostolKönyörögj érettünk!
Szent Pál apostolKönyörögj érettünk!
Szent András apostolKönyörögj érettünk!
Szent Jakab apostolKönyörögj érettünk!
Szent János apostolKönyörögj érettünk!
Szent Jakab apostolKönyörögj érettünk!
Szent Fülöp apostolKönyörögj érettünk!
Szent Bertalan apostolKönyörögj érettünk!
Szent Máté apostolKönyörögj érettünk!
Szent Simon apostolKönyörögj érettünk!
Szent Tamás apostolKönyörögj érettünk!
Szent Tádé apostolKönyörögj érettünk!
Szent Mátyás apostolKönyörögj érettünk!
Szent Barnabás apostolKönyörögj érettünk!
Szent Lukács evangélistaKönyörögj érettünk!
Szent Márk evangélistaKönyörögj érettünk!
Szent István vértanú diakónusKönyörögj érettünk!
Szent Lőrinc diakónusKönyörögj érettünk!
Szent Szilveszter pápaKönyörögj érettünk!
Szent Gergely pápaKönyörögj érettünk!
Szent Ambrus püspökKönyörögj érettünk!
Szent Ágoston püspökKönyörögj érettünk!
Szent Jeromos püspökKönyörögj érettünk!
Szent Márton püspökKönyörögj érettünk!
Szent Miklós püspökKönyörögj érettünk!
Szent Benedek apátKönyörögj érettünk!
Szent Bernát apát Könyörögj érettünk!
Szent Domonkos hitvallóKönyörögj érettünk!
Szent Ferenc hitvallóKönyörögj érettünk!
Szent Ignác hitvalló Könyörögj érettünk!
Xaviéri Szent Ferenc hitvallóKönyörögj érettünk!
Vianney Szent János hitvallóKönyörögj érettünk!
Bosco Szent János hitvallóKönyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz szűzKönyörögj érettünk!
 
Uram, adj nekünk jó papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szent papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk buzgó papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szent Szíved szerinti papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk imádságos papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk az oltáriszentség iránti szeretettől lángoló papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a Szent Szűz iránti áhítattal eltelt papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk tiszta lelkű papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk feddhetetlen életű papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szűzi lelkű papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk okos és a test vágyait legyőző papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a kényelmet és élvezeteket megvető papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért lángoló papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért magukat feláldozó papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a felebaráti szeretet fényében tündöklő papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk lelkileg felvilágosodott papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk bátor és a világ kegyeit megvető papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk erőslelkű és a szenvedésekben kitartó papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szerény és alázatos lelkű papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk szelíd papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk engedelmes és elöljáróikat tisztelő papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a földi javakat és kitüntetéseket megvető papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk a szegényeket és a betegeket gyengéden szerető papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj nekünk nagylelkű és irgalmas szívű papokatKérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Uram, áldd meg papjaidat, amikor imádkoznakKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szentmiséjüket bemutatjákKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szentbeszédeiket készítik és mondjákKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a gyóntatószékben buzgólkodnakKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a keresztségben új életet öntenek a lelkekbeKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a betegeket és a szegényeket látogatjákKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a keresztény házasságokat megáldjákKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a halottakat eltemetikKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor híveidért könyörögnekKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor az Egyház hivatalos imáját elmondjákKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor szenvednekKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor hálátlanságot tapasztalnakKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor gyűlöletet és rágalmakat szórnak ellenükKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, mikor a börtönbe és a vérpadra hurcolják őketKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, áldd meg őket, örömben és szenvedésbenKérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Uram, adj sok munkást szőlődbe,
és ne feledkezzél meg örökségedről, Egyházadról
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok keresztény családapát, aki neked szent fiakat és papokat nevelKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok keresztény családanyát, aki neked szent fiakat és papokat nevelKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok jó gyermeket, akinek lelkében a hivatás csírája megfogamzhatKérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok tiszta ifjút,
akiben a hivatás kegyelme jó talajra talál és kifejlődhetik
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok vallásos nevelőt, akinek szava és példája
a hivatás magvát a lelkekben elhinti és növeli
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok imádkozó keresztényt,
aki a hivatás nagy kegyét sokak számára kiesdekli
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Uram, adj sok buzgó világi katolikus férfit és nőt,
akik a papok munkáját elősegítik
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
 
FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info