rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus Szent Arcának litániája
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Jézus Szent Arca, az istállóban született kis Jézus ArcocskájaDicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, Isten Egyszülött Fiának ÁbrázataDicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, az Atya Orcájának tükreDicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Szentlélektől alkotott Istenemberi ArcDicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Szent Szűz Fiának ArcaDicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a közöttünk lakozott Fiúisten ArcaDicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, Isten megtestesült igéjének ArcaDicsőség Neked, Istenünk!
Jézus Szent Arca, a Táborhegyen színében elváltozott, dicsfényben ragyogó Isten-ArcDicsőség Neked, Istenünk!
 
Krisztus Szent Arca, értünk Vérrel verejtékeztélKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, Júdás csókkal árult el tégedKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, az első arculütést egy szolgától kaptadKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, értünk szégyenpírt és gyalázást szenvedtélKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a bűneinkért megostorozott Jóság, Ártatlanság és Igazság ArcaKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, kevélységünk miatt tövisektől voltál véresKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, vétkeink miatt náddal vertek tégedKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a rablógyilkos Barabástól jobban gyűlölt Szent Istenember ArcaKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, könny és izzadság Vérrel vegyülve patakzott le róladKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, az ütlegelésektől eltorzultálKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, halálos ítéleted hallatára is szelíd és türelmes maradtálKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszthordozás gyötrelmeit elszenvedő Krisztus-ArcKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, Veronika kendőjére isteni csoda által rányomtad vonásaidatKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca,
a kereszten a kínok kínját szenvedve is szelíd és fenséges maradtál
Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a kereszten a halál pillanatában lehanyatlottálKrisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca,
a kereszt tövében a Fájdalmas Istenanya ölében meghalva nyugodtál
Krisztus, irgalmazz nekünk!
Krisztus Szent Arca, a sírlepedőn csodálatosan kirajzolódtálKrisztus, irgalmazz nekünk!
 
Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya által életre keltve megdicsőültélKrisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, a halál futva menekül előledKrisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, tiszteletre és imádásra méltó Isten-ArcKrisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, a szentek és az angyalok gyönyörködve szemlélnek tégedKrisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, az Atya szereti és jutalmazza tisztelőidetKrisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca,
az engesztelés szellemében téged tisztelők lelkébe belevésődsz
Krisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, csodák történnek az irántad tanúsított tisztelet általKrisztus, üdvözíts minket!
Üdvözítőnk Szent Arca, látni kívánunk tégedKrisztus, üdvözíts minket!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitMutasd meg nekünk Arcodat!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitFordítsd felénk Arcodat!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitVésd a lelkünkbe Arcodat!
 
Mindenható Örök Isten, Szent Atyánk!
Mi, akik a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus érdemei által
a keresztség szentségében újjászületve gyermekeid lettünk, reméljük,
hogy e földi zarándoklásunk után a Szentháromság irgalmából
eljutunk az örök életre s ott a Te Arcod szüntelen látásának boldogságába részesülünk.
De már itt a Földön is kapunk egy kis ízelítőt Arcod látásának boldogságából,
ha méltóképpen tiszteljük Fiad Arcának képét.
Az Ô Szent Arcában, mint tükörben végtelenül Szent Arcodat látjuk,
mert az Arc a lélek tükre és a Ti Lelketek egy.
Fiad Arcának méltó tiszteletadásában azonban bűneink akadályoznak minket.
Könyörögve kérünk, Atyánk, bocsásd meg vétkeinket,
és indíts minket a Te Szent Arcod képmásának,
Krisztus Urunk Arcának tiszteletére
és e tiszteletadás által állítsd helyre lelkünkben
Megváltó és Üdvözítô Istenünk Istenségének kitörölhetetlen képmását,
istengyermekségünk pecsétjét, a Te Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
aki Veled és a Szentlélekkel egyetemben él és uralkodik most, és mindörökké.
Ámen.


FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteménye
 
 
 
  info