rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Jézus szent gyermekségéről
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybeli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Kisded Jézus, hallgass minket!Kisded Jézus, hallgass minket!
Kisded Jézus, hallgass meg minket!Kisded Jézus, hallgass meg minket!
 
Ó Kisded Jézus, az örök Atyának Fia,
kinek dicsőségében osztozol
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki a Szentlélektől fogantattál,
akivel együtt az égen és a földön magasztaltatol
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki Szűz Máriától születtél
és a világ Megváltója lettél
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kit az angyalok hirdettek
és a pásztorok a jászolban fölkerestek
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kihez napkeletről a Bölcsek jöttek
és Téged Istennek elismertek
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kit a templomban bemutattak
s habár Isten Fia voltál, kiváltottak
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki Heródes elől Egyiptomba menekültélIrgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki Názáretbe visszatértél
s kegyelemben és bölcsességben növekedtél
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki, hogy a törvénynek eleget tégy,
tizenkét éves korodban a templomba fölmentél
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, ki a templomban az írástudókat
bölcsességeddel bámulatba ejtetted
Irgalmazz nekünk!
Ó Kisded Jézus, kit az angyalok imádnak
és mégis engedelmes voltál Józsefnek és Máriának
Irgalmazz nekünk!
Légy irgalmas! Kegyelmezz nekünk, ó Kisded Jézus!Irgalmazz nekünk!
 
Méltó haragodtólMents meg minket, ó Kisded Jézus!
Az örök kárhozattólMents meg minket, ó Kisded Jézus!
Minden bűntőlMents meg minket, ó Kisded Jézus!
A sátán incselkedésétőlMents meg minket, ó Kisded Jézus!
A tisztátalanság szellemétőlMents meg minket, ó Kisded Jézus!
Szent születésed és jöveteled általMents meg minket, ó Kisded Jézus!
 
Mi, gyermekeid, leborulunkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy buzgón imádkozzunkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy minden bűntől irtózzunkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy szorgalmasan tanuljunkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy mindenkor szót fogadjunkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy tisztaságban maradjunkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy szeretettel elteljünkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy boldog halált nyerjünkHallgass meg minket, Jézusunk!
Hogy Téged örökké lássunkHallgass meg minket, Jézusunk!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Ó Kisded Jézus, hallgass minket!Ó Kisded Jézus, hallgass minket!
Ó Kisded Jézus, hallgass meg minket!Ó Kisded Jézus, hallgass meg minket!
 
És az Ige testté lőnÉs miköztünk lakozék.
 
Könyörögjünk!
Ó Jézus ki, hogy bennünket a bűntől megválts, gyermekké lettél és szegényes istállóban születtél:
add, hogy buzgó követésed által végtelen szeretetedet viszonozzuk,
s résztvevén keresztedben, résztvehessünk egykor dicsőségedben is.
Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info