rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
A Feltámadás litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ MegváltójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek IstenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Jézus, az emberiség MegváltójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki győztél a bűn és a sátán felettIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki diadalmaskodtál a halál felettIrgalmazz nekünk!
Jézus, szent és igazságosIrgalmazz nekünk!
Jézus, a feltámadás és az életIrgalmazz nekünk!
Jézus, a kegyelem osztójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, a világ bírájaIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki életedet adtad juhaidértIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki harmadnapra feltámadtálIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki választottaidnak kinyilatkoztattad magadIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki áldott édesanyádat meglátogattadIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki a síró Magdolnának megjelentélIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki angyalt küldtél a szent asszonyokhozIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki a tizenegyet megvigasztaltadIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki nekik békét ígértélIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki lelkedet lehelted reájukIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki Tamás hitét megerősítettedIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki nyájadat Péter gondjaira bíztadIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki Isten országáról beszéltélIrgalmazz nekünk!
 
Mi bűnösökKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy új életet élhessünkKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te megismerésedben gyarapodjunkKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az élet Kenyerét vehessükKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindvégig kitartsunkKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy benned bízzunk a te jöveteledkorKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy arcodat örömmel szemlélhessükKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az ítéletkor jobbodon állhassunkKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy helyünk a szentek között legyenKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus feltámadott. Alleluja!Valóban feltámadott és megjelent Simonnak. Alleluja!
 
Könyörögjünk!
Isten, ki egyszülött Fiad által a halált legyőzted és az örök életre vezető utat megnyitottad,
kérünk, erősíts minket kegyelmeddel, hogy mindig, mint a bűnöktől megváltottak élhessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info