rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Krisztus Királyhoz
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Krisztus Király, Isten az Istentől, Világosság a VilágosságtólJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a láthatatlan Isten képmásaJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, aki által a mennyei Atya mindent teremtettJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akiért Isten a világot alkottaJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, a Boldogságos Szűz Mária FiaJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, igaz Isten és igaz EmberJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akit pásztorok és bölcsek imádtakJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, legfőbb törvényhozónkJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, minden szentség forrása és mintájaJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, utunk és életünkJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akinek minden hatalom adatott
az égben és a földön
Jöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, örök FőpapunkJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, értelmünk uraJöjjön el a Te országod!
Krisztus Király, akaratunk fejedelmeJöjjön el a Te országod!
 
Krisztus Király, a szüzek vőlegényeUralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, a fájdalom töviskoronás királyaUralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, az alázatosság gúnybíborba öltöztetett királyaUralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, aki Mária Magdolnában
fölmagasztaltad a bűnbánó életet
Uralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, akinek országa nem e világból valóUralkodjál a lelkeken!
Krisztus Király, szereteted királyi ajándéka,
az Oltáriszentség által
Uralkodjál a lelkeken!
 
Krisztus Király, az Atya mindenhatóságának
és a Szentlélek szeretetének remekműve
Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a házasságot szentségi méltóságra emeltedUralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki első csodádat a kánai menyegzőn műveltedUralkodjál a családokon!
Krisztus Király, a gyermekek szeretetre méltó barátjaUralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki názáreti rejtett életeddel
példát adtál a szülőknek és a gyermekeknek
Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki a munkát dolgos kezeddel
megnemesítetted és megszentelted
Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki halottaiból föltámasztottad
és családjának visszaadtad
a naimi ifjút, Jairus leányát és barátodat, Lázárt
Uralkodjál a családokon!
Krisztus Király, aki megbocsátottál a házasságtörő asszonynakUralkodjál a családokon!
Krisztus Király, Mária és József iránt érzett szereteted általUralkodjál a családokon!
 
Krisztus Király, királyok Királya és uralkodók UralkodójaUralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a századok halhatatlan és láthatatlan KirályaUralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, a béke FejedelmeUralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, örök dicsőség KirályaUralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki válladon hordod a királyság jelvényeitUralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, akinek uralma nem ér végetUralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, aki a kerubok fölött trónolszUralkodjál a nemzeteken!
Krisztus Király, azzal a szeretettel,
melyet hűséges népeid iránt mindenkor tanúsítasz
Uralkodjál a nemzeteken!
 
Krisztus Király, aki letaszítod trónjukról a zsasrnokokatUralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki a gonosz királyokat
haragod napján összetöröd
Uralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki kereszthaláloddal legyőzted a poklotUralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki föltámadásoddal a halálon diadalt arattálUralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, aki eljössz ítélni eleveneket és holtakatUralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, hatalmad napján szentjeid fényességébenUralkodjál ellenségeiden!
Krisztus Király, a keresztfán túlcsorduló
szeretettel mondott könyörgésed által:
"Atyám, bocsáss meg nekik..."
Uralkodjál ellenségeiden!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Krisztus, akit halálra ítéltek,
mint Názáreti Jézust, a zsidók Királyát
Jöjjön el a Te országod!
 
Könyörögjünk!
Isten, aki irántunk való szeretetből egyszülött Fiadat küldted megváltásunkra,
add, hogy az egész emberiség ismerje el e földön a hit által annak királyi méltóságát,
akinek az utolsó ítéleten fátyol nélkül ismerjük meg uralmát és hatalmát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info