rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus, Főpapunk és áldozatunk litániája
(magánhasználatra)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság EgyistenIrgalmazz nekünk!
 
Jézus, örök FőpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, az istenség szent kenete által felavatott főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, fölséges főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, az emberekért rendelt főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, a jövendő javak főpapjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és a lelkeknek szeretetétől lángoló főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, aki önmagadat
Istennek engesztelésül és áldozatul adtad miérettünk
Irgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és embernek áldozataIrgalmazz nekünk!
Jézus, kedves áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, dicső áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, a békesség és kiengesztelődés áldozataIrgalmazz nekünk!
Jézus, mindörökkön élő áldozatIrgalmazz nekünk!
 
Légy irgalmas!Kegyelmezz nekünk Jézus!
Légy irgalmas!Hallgass meg minket Jézus!
 
Minden gonosztólMents meg minket Jézus!
A szentségtörés bűnétőlMents meg minket Jézus!
A tisztátalan lelkülettőlMents meg minket Jézus!
Minden rút haszonleséstőlMents meg minket Jézus!
A világnak és pompájának szeretetétőlMents meg minket Jézus!
A szentmisén való méltatlan jelenléttőlMents meg minket Jézus!
Az Isten ügyével szemben tanúsított közömbösségtőlMents meg minket Jézus!
Örök papságod általMents meg minket Jézus!
A te papi lelked általMents meg minket Jézus!
Szolgálatod által, amellyel Atyádat a földön megdicsőítettedMents meg minket Jézus!
Szent keresztáldozatod által, amelyet véred ontásával bemutattálMents meg minket Jézus!
A szentmiseáldozat által, amelyet oltárainkon naponként megújítaszMents meg minket Jézus!
Isteni hatalmad által, amelyet papjaidban te,
mint egyedüli és láthatatlan főpap gyakorolsz
Ments meg minket Jézus!
 
Hogy az egész papi rendet a szent hitben megtartsd és megőrizdKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te papságod szelleme éljen papjaidbanKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papok ajkai a tudományt őrizzékKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy aratásodba szégyenvallás nélküli munkásokat küldjKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szolgáidat lobogó lángokká teddKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szíved szerint való pásztorokat támasszKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papságban szolgálók mind feddhetetlenek és szeplőnélküliek legyenekKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy akik az oltár szolgáit látják, bennük Jézust tisztelhessékKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy papjaid szentségben és igazságban mutassák be áldozataikatKérünk téged, hallgass meg minket!
Főpapunk és áldozatunkKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Könyörögjünk!
Isteni Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, aki egész megváltói művedet papjaidra bíztad, mint helyetteseidre,
felajánlom neked Szent Anyád keze által,
papjaid és papnövendékeid szent életéért a mai napon minden munkámat,
szenvedésemet, most végzett imámat (és a szentmisét).
Adj népednek valóban szentéletű papokat, akiket lángra gyújtott isteni szereteted
és csak a te nagyobb dicsőségedet és a mi lelkünk üdvét keresik.
Szűz Mária, papok Édesanyja és Királynője,
oltalmazz meg minden papot hivatásának veszedelmei között,
és az eltévelyedetteket is vezesd vissza jóságos anyai kézzel isteni Fiadhoz.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info