rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus, Főpapunk és áldozatunk litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Jézus, örök FőpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, akit Isten Melkizedek rendje szerint való főpapnak nevezettIrgalmazz nekünk!
Jézus, akit Szentlélekkel és erővel kent fel pappáIrgalmazz nekünk!
Jézus, felséges főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, az emberek közül választott főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, a mi vallásunk főpapjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, Mózesnél nagyobb dicsőségre méltó főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, az igazi szentélynek főpapjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, a jövendő javaknak főpapjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, szent, ártatlan és szeplőtelen főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, hűséges főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, irgalmas főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, jóságos főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és a léleknek szeretetétől lángoló főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, mindörökké tökéletes főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki felmentél a mennybeIrgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki a mennyekben a Felségesnek jobbján ülszIrgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki érettünk Isten színe előtt jelen vagyIrgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, aki nekünk új és üdvözítő utat nyitottálIrgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, aki szerettél minket
és bűneinktől szent véredben mostál meg minket
Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, ki önmagadat
Istennek engesztelésül és áldozatul adtad miérettünk
Irgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és embereknek áldozataIrgalmazz nekünk!
Jézus, szentséges áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, szeplőtelen áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, kedves áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, megkérlelő áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, ünnepip áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, dicsérő áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, békesség áldozataIrgalmazz nekünk!
Jézus, a kiengesztelődés áldozataIrgalmazz nekünk!
Jézus, üdvösségünk áldozataIrgalmazz nekünk!
Jézus, áldozatunk, aki által van bizalmunk
és járulásunk az Istenhez
Irgalmazz nekünk!
Jézus, áldozatunk, aki mindnyájunkat a te nemzetségeddé tettélIrgalmazz nekünk!
Jézus, a világ kezdetétől fogva felajánlott áldozatIrgalmazz nekünk!
Jézus, mindörökkön élő áldozatIrgalmazz nekünk!
 
Légy irgalmas!Kegyelmezz nekünk Jézus!
Légy irgalmas!Hallgass meg minket Jézus!
Légy irgalmas!Ments meg minket Jézus!
 
Minden gonosztólMents meg minket Jézus!
A szentségtörés bűnétőlMents meg minket Jézus!
A tisztátalan lelkülettőlMents meg minket Jézus!
Minden rút haszonleséstőlMents meg minket Jézus!
A szentségárulás (simónia) bűnétőlMents meg minket Jézus!
Az Egyházi javak méltatlan kezelésétőlMents meg minket Jézus!
A világnak és pompájának szeretetétőlMents meg minket Jézus!
A szentmise méltatlan bemutatásátólMents meg minket Jézus!
Örök papságod általMents meg minket Jézus!
Az istenség szent kenete által,
mellyel az Atya pappá avatott
Ments meg minket Jézus!
A te papi lelked általMents meg minket Jézus!
Azon szolgálatod által, mellyel Atyádat a földön megdicsőítettedMents meg minket Jézus!
Szent keresztáldozatod által, melyet véred ontásával bemutattálMents meg minket Jézus!
Ugyanazon áldozatod által, melyet oltáron naponként megújítaszMents meg minket Jézus!
Isteni hatalmad által, melyet papjaidban Te,
mint egyedüli és láthatatlan pap gyakorolsz
Ments meg minket Jézus!
 
Jézus, Istennek FiaKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész papi rendet a szent hitben megtartsadKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te papságod szelleme éljen papjaidbanKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papok ajkai a tudományt őrizzékKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy aratásodba rendíthetetlen munkásokat küldjKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szolgáidat lobogó lángokká teddKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Szíved szerinti pásztorokat támasszKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papságban szolgálók
mind feddhetetlenek és szeplő nélküliek legyenek
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy akik az oltár szolgáit látják, bennük az Urat tiszteljékKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szentségben és igazságban mutassák be áldozataikatKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy általuk a legméltóságosabb Oltáriszentség imádását
mindenütt elterjesszed
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Főpapunk és áldozatunkKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Könyörögjünk!
Úristen, adj Szentlelked által hűséges szolgákat a te szent Fiad titkai számára,
hogy keresztény néped papjaid szolgálata és példája által
kormányzásoddal az üdvösség útján haladjon.
Uram, hallgasd meg imádkozó Anyaszentegyházad esedezését,
és ki mindnyájunk szívét ismered, mutasd meg, kit választasz szolgálatodra.
Kegyes Jézus, az emberiség jó Pásztora, aki életedet adtad juhaidért
és szent testeddel és véreddel táplálod a megváltott lelkeket,
töltsd be a szeretet lelkével azokat, akiket nyájadnak vezetésére hívtál,
hogy amit tőled vettek, az igazságot és kegyelmet,
buzgó örömmel adják híveidnek és készek legyenek önmagukat is feláldozni
a te bárányaid üdvösségéért.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info