rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Jézus szenvedéséről
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ megváltójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek IstenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Jézus, örök bölcsességIrgalmazz nekünk!
Jézus, testté lett IgeIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit a világ gyűlöltIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit 30 ezüstpénzért eladtakIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki halálgyötrelmedben vért izzadtálIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit Júdás elárultIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit tanítványaid elhagytakIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit arcul ütöttekIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit hamis tanúk vádoltakIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit gyalázattal illettek és kigúnyoltakIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit Péter megtagadottIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit Heródes kicsúfoltIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit Pilátus megkorbácsoltatottIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit Barabásnál kevesebbre becsültekIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit tövissel koronáztakIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit ruháidtól megfosztottakIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit keresztre feszítettekIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit a zsidók szidalmaztakIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit a gonosztevők kigúnyoltakIrgalmazz nekünk!
Jézus, kinek oldalát megnyitottákIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki az utolsó csepp véred kiontottadIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit az Atya elhagyottIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki bűneink miatt meghaltálIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit a keresztről levettekIrgalmazz nekünk!
Jézus, kit sírba helyeztekIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki dicsőségesen feltámadtálIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki a mennybe fölmentélIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki a Vigasztalót elküldöttedIrgalmazz nekünk!
Jézus, a mi áldozatunkIrgalmazz nekünk!
Jézus, a mi közbenjárónkIrgalmazz nekünk!
Jézus, a mi bíránkIrgalmazz nekünk!
 
Légy irgalmasMents meg, Uram, minket!
Minden bűntőlMents meg, Uram, minket!
Minden rossztólMents meg, Uram, minket!
A haragtól és gyűlölettőlMents meg, Uram, minket!
A gonoszságtól és bosszúvágytólMents meg, Uram, minket!
A hitetlenségtől és a szív keménységétőlMents meg, Uram, minket!
Az istenkáromlástól és istentagadástólMents meg, Uram, minket!
A képmutatástól és kapzsiságtólMents meg, Uram, minket!
A lélek elvakulásátólMents meg, Uram, minket!
Parancsaid megvetésétőlMents meg, Uram, minket!
A bűnbe való visszaeséstőlMents meg, Uram, minket!
A léleknek és testnek minden veszedelmétőlMents meg, Uram, minket!
 
Mi bűnösökKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk kegyelmezzKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk megbocsássKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te szent Egyházadat védelmezzedKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a tieidet megáldjadKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy ellenségeidet megtérítsdKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az igazságot elterjesszedKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a tévedést megszüntessedKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a bálványokat megsemmisítsedKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te kiválasztottaid számát gyarapítsadKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a tisztulás helyéről a lelkeket megszabadítsadKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy bennünket szentjeid seregébe felvegyélKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
 
Könyörögjünk!
Urunk, Te a világ megváltásáért jöttél a világra.
Szentséges szenvedésed által, melyről mi bűnökkel terhelt szolgáid megemlékezünk
és szent kereszted által s kegyelmekkel teljes halálod által
szabadíts meg minket a pokol kínjaitól és vezess minket oda,
ahová a veled együtt keresztre feszített jobb latort vezetted.
Ahol Te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol,
igaz Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info