rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a szenvedő Jézusról
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Amikor részt adsz nekünk getszemáni óráid gyötrelmeibőlIrgalmazz nekünk!
Amikor meg kell ismernünk a szenvedés óráit,
hogy részünk lehessen a tiédben
Irgalmazz nekünk!
Amikor Isten akarata nekünk is, mint neked,
terhesnek és érthetetlennek látszik
Irgalmazz nekünk!
Amikor mireánk, mint ahogy terád,
szomorúság és mélységes bánat, utálat és félelem támad
Irgalmazz nekünk!
Amikor bűneink miatt elfog a gyötrő lelki fájdalomIrgalmazz nekünk!
Amikor Isten szentsége és igazsága megrémíti lelkünketIrgalmazz nekünk!
Amikor engesztelnünk és bűnhődnünk kell bukásaink miattIrgalmazz nekünk!
Amikor részt kell vállalnunk Titokhzatos Tested, az Egyház szenvedéseibőlIrgalmazz nekünk!
Amikor az önzés arra indítana, hogy elkerüljük szenvedéseinketIrgalmazz nekünk!
Amikor barátaink, mint téged is, cserben hagynak és elárulnakIrgalmazz nekünk!
Amikor, mint néked is, sehonnan sem érkezik segítségIrgalmazz nekünk!
Amikor, mint Te is, mindenfelől
ellenségeskedésbe és gyűlöletbe ütközünk
Irgalmazz nekünk!
Amikor szeretetünk, mint a tiéd is,
viszonzásul hálátlanságot tapasztal
Irgalmazz nekünk!
Amikor úgy látszik, hogy az Atya nem hallgatja meg imáinkatIrgalmazz nekünk!
Amikor a hit fénye a szenvedés éjszakájában elhomályosulIrgalmazz nekünk!
Amikor a kétségbeesés a szenvedés óráiban azzal fenyeget,
hogy minden reményt kiöl bennünk
Irgalmazz nekünk!
Amikor igazi "szent óránkban" úgy látszik,
hogy Isten szeretete meghalt szívünkben
Irgalmazz nekünk!
Amikor bennünk már nem él más, mint végső elesettségünk,
teljes tehetetlenségünk és Isten elérhetetlenségének a tudata
Irgalmazz nekünk!
Amikor minket is, mint téged, elfog a halálos szorongásIrgalmazz nekünk!
 
Isten Báránya,
aki a Getszemáni kertben magadra vállaltad minden szenvedésünket
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya,
aki a Getszemáni kertben és a kereszten megváltottad és megszentelted szenvedéseinket
Hallgass meg minket!
Isten Báránya,
aki Atyád dicsőségébe vezeted azokat, akik veled és benned szenvedtek
Irgalmazz nekünk!
 
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info