rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a szenvedő Jézushoz
 
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
engedelmességet tanultál
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
alávetetted magadat at Atya akaratának
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
rendületlen vállaltad a szenvedéseket
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek irántunk tanúsított szeretete
a Getszemáni kertben sem fogyatkozott meg
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek jósága
a Getszemáni kertben sem változott keserűséggé
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben is
hűségesen kitartottál
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben is
változatlanul szelíd maradtál
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki ezekben az órákban
féltél és szomorú voltál
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki ezen órán irtóztál és rettegtélIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben is imádkoztálIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a földre borultálIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki kitartóan és ismételten imádkoztálIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek a lelke szomorú volt mindhaláligIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki így könyörögtél:
múljék el tőlem a keserűség pohara
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki így imádkoztál:
ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki így kiáltottál fel: Abba, Atyám!Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akit álmos apostolaid magára hagytakIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akit az angyal megerősítettIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki haláltusádban vérrel verejtékeztélIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki előre láttad a leggyötrelmesebb szenvedéseketIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki a Getszemáni kertben
megismerted az egész világ bűneit
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki bűneim miatt szomorú voltálIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki elvállaltad,
hogy minden bűn terhe Terád nehezedjék
Irgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek szívét mélységes szomorúság járta átIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akit Isten a Getszemáni kert szenvedéseiben magára hagyottIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, aki Atyád felfoghatatlan akaratával szemben engedelmes voltálIrgalmazz nekünk!
Uram Jézus, akinek a szeretete Isten iránt akkor sem fogyatkozott meg,
amikor őt haragvónak láttad
Irgalmazz nekünk!
 
Getszemáni Jézus, minden szenvedők közbenjárójaIrgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, az elhagyottak között a legelhagyottabbIrgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, szószólója mindazoknak,
akik szorongattatásaikban Hozzád kiáltanak
Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, a megpróbáltatásokban sínylődők példaképeIrgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, a haláltusa gyötrelmeiben szenvedők vigasztalójaIrgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, a legelső azok között,
akik mások bűneit magukra vállalják
Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki az egész világ szomorúságából
és reménytelenségéből testvéri részt vállaltál
Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki minden szenvedést megérteszIrgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, akinél minden elhagyott védelmet találIrgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki nem szűnsz meg minden bűnöst szeretniIrgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, aki vágyódsz arra,
hogy a legnagyobb bűnöst is szívedre szorítsad
Irgalmazz nekünk!
Getszemáni Jézus, akinek halálos szorongása lehetővé teszi,
hogy a halálunk az atyai házba való boldog visszatéréssé alakuljon
Irgalmazz nekünk!
 
Getszemáni Jézus, légy irgalmasMents meg minket Jézus!
A Getszemáni kertben megsiratott bűnöktőlMents meg minket Jézus!
A szereteteddel szemben való hálátlanságtólMents meg minket Jézus!
Szenvedéseid láttán a közömbösségtőlMents meg minket Jézus!
Haláltusád láttán az érzéketlenségtőlMents meg minket Jézus!
Kegyelmeidnek való ellenállástólMents meg minket Jézus!
A szenvedés és az áldozat elutasításátólMents meg minket Jézus!
Életünk getszemáni éjszakáján Isten szeretetében való kételytőlMents meg minket Jézus!
Megpróbáltatásainkban az elkeseredettségtőlMents meg minket Jézus!
Elhagyatottságainkban a kétségbeeséstőlMents meg minket Jézus!
 
Mi bűnösökKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy bűneinket megbocsássadKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szenvedéseidet megértsükKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket Atyád akaratára való ráhagyatkozásra tanítsKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a getszemáni éjszakád imájának buzgóságát nekünk megadjadKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az Olajfák hegyén szenvedő szíved érzelmeiben minket részeltessKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szenvedéseink a Te szent szenvedéseidben részt vegyenekKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy elhagyatottságunkban és elesettségünkben
türelmet és erődet nekünk megadjad
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a Te bátorságod legyen mellettünk halálunk órájánKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy halálod óráján küldd el hozzánk a getszemáni vigasztaló angyaltKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket veled együtt virrasztani
és szöntelen imádkozni megtanítsál
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket, mégha bátortalanok és gyengék vagyunk is,
imádkozni megtanítsál
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy Istent Atyának tudjuk szólítani, mégha úgy látjuk is őt,
mint fenséges és megközelíthetetlen Istent és kérlelhetetlen Bírót
Kérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Könyörögjünk!
Uram Jézus, aki emberi és isteni szíved megszentelt érzelmével itt jelen vagy,
és így magunk előtt láthatjuk a getszemáni kert haláltusájában megnyilvánuló
engedelmességedet és szeretetedet, kérünk Téged,
töltsd be szívünket bűneink felett érzett őszinte bánattal, s add,
hogy úgy hordozzuk keresztünket, amint Te hordoztad,
az engesztelés és bűnbánat szellemében.
Engedd, hogy viszonzásul azért a szeretetért, amellyel a Getszemáni kertben
értünk, bűnösökért vállaltad a szenvedéseket,
mi is hálás szívvel szeressünk Téged.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info