rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia az Isten Igéjéről (Szentírás vasárnapra)
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Krisztus, az örök Atyának FiaIrgalmazz nekünk!
Krisztus, az élő Istennek FiaIrgalmazz nekünk!
Az Atyának egyszülöttjeIrgalmazz nekünk!
Világosság az örök VilágosságtólIrgalmazz nekünk!
Istennek kezdettől fogva élő IgéjeIrgalmazz nekünk!
 
Dicsérünk Téged mindenható Isten és kérünk:Maradj velünk, Urunk!
Örök Ige, ki által lett a mindenségMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, ki az eget teremtettedMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, ki a földet létrehoztadMaradj velünk, Urunk!
Ki a mindenséget Igéd erekével létrehoztadMaradj velünk, Urunk!
Ki a mindenség örökösévé rendeltettélMaradj velünk, Urunk!
Ki a mindenség célja és beteljesedése lettélMaradj velünk, Urunk!
 
Dicsérünk Téged mindenható Teremtőnk és kérünk:Maradj velünk, Urunk!
Örök Ige, aki testté lettélMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, akiben számunkra Isten kegyelme megjelentMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, akiben testvérünk lett az IstenMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, aki által az Isten szólott hozzánkMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, aki megvilágosítasz minden sötétségetMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, aki engedelmes lettél mindhaláligMaradj velünk, Urunk!
Örök Ige, aki számunkra Út, Igazság és Élet lettélMaradj velünk, Urunk!
 
Dicsérünk Téged mindenható Teremtőnk és kérünk:Maradj velünk, Urunk!
Az Újszövetség közvetítőjeMaradj velünk, Urunk!
Néped oltalmazója és védelmezőjeMaradj velünk, Urunk!
Az eljövendő boldogság zálogaMaradj velünk, Urunk!
Főpapunk az Isten színe előttMaradj velünk, Urunk!
Az Újszövetség magasztos FőpapjaMaradj velünk, Urunk!
Aki által az Atyához jutunkMaradj velünk, Urunk!
Aki által az örök mennyegző vendégei lettünkMaradj velünk, Urunk!
 
Dicsérünk Téged mindenható Teremtőnk és kérünk:Maradj velünk, Urunk!
Bárányunk, akit már halálakor dicsőséggel
és tisztelettel koronáztak
Maradj velünk, Urunk!
Ki elsőszülött vagy a halottak közülMaradj velünk, Urunk!
Ki az uralkodók Uralkodója lettélMaradj velünk, Urunk!
Ki hitünknek kezdete lettélMaradj velünk, Urunk!
Ki reményünk forrása lettélMaradj velünk, Urunk!
Ki szeretetünk teljessége lettélMaradj velünk, Urunk!
Ki uralkodó Krisztusunk vagy most és mindörökkéMaradj velünk, Urunk!
 
Dicsérünk Téged mindenható Teremtőnk és kérünk:Maradj velünk, Urunk!
 
Könyörögjünk!
Add meg nekünk Szentlélek Úristen, hogy a Szentírás olvasása és hallgatása hitünket erősítse,
lelkünkben Krisztus arca megvilágosodjék,
és ennek az arcnak fényében ráeszméljünk gyarlóságainkra, bűneinkre,
melyek bennünk elrontják a Krisztus-hasonlóságot.
Segíts minket hét ajándékoddal, hogy a Szentírás olvasása által egymás szeretetére
és becsületes munkás életre eljussunk
és így egykor fátyol nélkül láthassuk majd Krisztus arcát az örökkévalóságban.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info