rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia az ember megmentéséről
 
Atya, Fiú és Szentlélek IstenIrgalmazz nekünk!
Háromságban egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Istennek Fia, te emberré lettél
és hatalmat adtál nekünk, hogy Isten gyermekei legyünk
Hála neked, Urunk!
Örök Bölcsesség, világosságunk lettél,
hogy tudjuk, honnét jövünk, hová tartunk
Hála neked, Urunk!
Út és Igazság, feltártad előttünk az élet célját és értelmétHála neked, Urunk!
Világ világossága, eljöttél, hogy ne maradjunk gyűlöletben és hitetlenségben
hanem betöltsük szereteted parancsát
Hála neked, Urunk!
Igazság tanúja, te életeddel pecsételted meg Isten üzenetétHála neked, Urunk!
Hívők tanítója, testvérré tetted mindazokat, akik hallgatnak szavadraHála neked, Urunk!
Apostolok mestere, szétküldted barátaidat, hogy elvessék Isten igéjét
és tanítványoddá tegyenek minden népet
Hála neked, Urunk!
 
Jézus Krisztus, az újszövetség papja és ádozata,
értünk adtad oda életedet és értünk vetted vissza újra
Hála szeretetedért!
Közbejárónk az Atyánál, földi életed napjaiban hangos kiáltással
könnyek között könyörögtél és esedeztél érettünk
Hála szeretetedért!
Világ Üdvözítője, a kisértésből, aggodalomból,
gyalázatból és halálból tanultál engedelmességet
és így engeszteltél ki bennünket Istennel
Hála szeretetedért!
Égből szállott Kenyér,
nekünk ajándékoztad magadat, hogy életünk és békességünk legyen
Hála szeretetedért!
Örökkévaló Pap, egyszer s mindenkorra feláldoztad magadat,
és most az Atyánál élsz mindörökre, hogy közbenjárj értünk
Hála szeretetedért!
Egyetlen közvetítőnk,
véred árán megváltottál mindannyiunkat, és papi népeddé tettél
Hála szeretetedért!
Isteni Főpapunk, sáfárokat rendeltél szent titkaidnak,
hogy szolgálatuk közénk hozza áldozatodat
Hála szeretetedért!
 
Názáreti Jézus, te törődtél a szegényekkel, gyöngékkel, elveszettekkelKérünk, add nekünk Lelkedet!
Halottak elsőszülötte, előttünk mentél az AtyáhozKérünk, add nekünk Lelkedet!
Jó pásztor, minden nyelvet és emberfajtát népeddé egyesítettélKérünk, add nekünk Lelkedet!
Történelemnek Ura, Te vezérelted Egyházadat
századok mélységein és magasságain át, és mindig itt maradsz velünk
Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Isten Fia, Te nem azért jöttél, hogy kiszolgáltasd magad, hanem hogy szolgáljKérünk, add nekünk Lelkedet!
Egyházunk Feje, Te minden tagnak juttatsz kegyelmed adományaiból
Isten egész népének szolgálatára
Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Pásztorok Pásztora,
Te Egyházadat az apostolok és próféták fundamentumára építetted
és azt akarod, hogy szolgáid irányítsák tovább
Kérünk, add nekünk Lelkedet!
 
Világnak Ura, újra el fogsz jönni mint bíránk, és mindent átadsz AtyádnakAz ítélet napján légy kegyes hozzánk!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Urunk Jézus Krisztus, Te vagy Isten Igenje nekjünk embereknek,
közbejárónk a mennyben, népednek Pásztora.
Töltsd el szolgáidat, papjainkat a Te Lelkeddel.
Szabadítsd meg őket minden gonosztól.
Add, hogy vezetésükkel hazataláljunk Atyád házába, ó, világ Üdvözítője.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info