rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Bűnbánati litánia
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ MegváltójaIrgalmazz nekünk!
Szentlélek IstenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Jézus, emberré lett IstenIrgalmazz nekünk!
Jézus, lelkek szeretőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, bűnösök MegváltójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki azért jöttél, hogy az elveszetteket keressedIrgalmazz nekünk!
Jézus, ki érettünk 40 nap és 40 éjjel böjtöltélIrgalmazz nekünk!
A bukott Ádám iránti kegyességed általIrgalmazz nekünk!
Noé iráni hűséged általIrgalmazz nekünk!
Ki gondoltál Lótra, mikor bűnösök között éltIrgalmazz nekünk!
A zsidók iránt a pusztában tanúsított türelmed általIrgalmazz nekünk!
Dávid bűnének megbocsátása általIrgalmazz nekünk!
Az istentelen Ácháb iránti elnézésed által,
midőn az megalázta magát
Irgalmazz nekünk!
A bűnbánó Manasses újra-felemelése általIrgalmazz nekünk!
A niniveiek iránti hosszantűrésed által,
midőn azok szőrzsákban és hamuban vezekeltek
Irgalmazz nekünk!
A Makkabeusoknak adott áldásod által,
kik a harc előtt böjtöltek
Irgalmazz nekünk!
Keresztelő Szent János kiválasztása által,
ki előhírnököd és a bűnbánat hirdejője volt
Irgalmazz nekünk!
Ki a vámost megigazultnak mondottad,
aki fejét lehajtotta és a mellét verte
Irgalmazz nekünk!
Ki a tékozló fiút szeretettel fogadtad visszaIrgalmazz nekünk!
A szamariai asszony iránti szelídséged általIrgalmazz nekünk!
Zakeushoz való jóságos leereszkedésed által,
ki jóvátette vétkét
Irgalmazz nekünk!
A házasságtörésen ért asszony iránti részvéted általIrgalmazz nekünk!
Magdola iránti jóságod által,
mert az nagyon szeretett
Irgalmazz nekünk!
Péterre vetett pillantásod által,
melyre ő a bánat könnyeit ontotta
Irgalmazz nekünk!
A kereszten függő jobb latorhoz intézett kegyelemteljes szavaid általIrgalmazz nekünk!
 
Mi bűnösökKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy önmagunkat megítéljük és így a te ítéletedtől mentesek legyünkKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a bűnbánatnak méltó gyümölcseit teremjükKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy halandó testünkben a bűn ne uralkodjékKérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy üdvösségünket félelemmel és remegéssel munkáljukKérünk téged, hallgass meg minket!
Jézus, Istennek FiaKérünk téged, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Uram, hallgasd meg könyörgésünket!És kiáltásunk jusson eléd.
 
Könyörögjünk!
Urunk, kérünk téged, hűségedben adj nekünk megbocsátást és békét,
hogy minden bűn-adósságunktól megtisztuljunk
és nyugodt lélekkel szolgálhassunk neked.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák külöböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info