rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia Jézusról
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Jézus, hallgass minket!Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!Jézus, hallgass meg minket!
 
Jézus, az élő Isten FiaIrgalmazz nekünk!
Jézus, Szűz Mária fiaIrgalmazz nekünk!
Jézus, az örök főpapIrgalmazz nekünk!
Jézus, az élet teljességeIrgalmazz nekünk!
Jézus, életem támaszaIrgalmazz nekünk!
Jézus, leghűségesebb társamIrgalmazz nekünk!
Jézus, aki bennem élszIrgalmazz nekünk!
Jézus, aki mindennél jobban szeretszIrgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmek meghozójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, emberi életek ismerőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, élő szeretetIrgalmazz nekünk!
Jézus, alázat példájaIrgalmazz nekünk!
Jézus, életünk UraIrgalmazz nekünk!
Jézus, a gyengék erejeIrgalmazz nekünk!
Jézus, a forrásIrgalmazz nekünk!
Jézus, elesettek támogatójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, félénkek gyámolítójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, szótlanak szószólójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, gondolataink ismerőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, életünk vezetőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, gondjaink elűzőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, lelkem kovácsaIrgalmazz nekünk!
Jézus, barátomIrgalmazz nekünk!
Jézus, életem ajándékozójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, hű társamIrgalmazz nekünk!
Jézus, mennyei magvetőIrgalmazz nekünk!
Jézus, csendes segítőmIrgalmazz nekünk!
Jézus, gondjaink megoldójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, esetlenek segítőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, zárkózottak menedékeIrgalmazz nekünk!
Jézus, útkeresők iránytűjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, magányosok társaIrgalmazz nekünk!
Jézus, gyermekek barátjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, életem megváltójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, életem értelmeIrgalmazz nekünk!
Jézus, álmom őrzőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmek forrásaIrgalmazz nekünk!
Jézus, lelkem orvoslójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, életem megédesítőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, bűnös lelkek menedékeIrgalmazz nekünk!
Jézus, aki mindig megszólítaszIrgalmazz nekünk!
Jézus, aki mindig meghallgatszIrgalmazz nekünk!
Jézus, legfőbb példaképünkIrgalmazz nekünk!
Jézus, életünk célja és értelmeIrgalmazz nekünk!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitHallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk, Jézus!
 
Szűz Mária, betegek gyógyítója, szomorúak vigasztalója, rászorulók segítőjeKönyörögj érettünk!
 
Pio atya imája:
Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője, és a mi legédesebb Anyánk,
itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, Istennek új, nagy ajándéka.
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, mindenünk a Tied legyen:
értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk anyai szereteteddel új életet, a Te Jézusod életét.

Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd anyai sugallataiddal,
add, hogy a szent és szeplőtelen (szentmise) áldozatban minden és mindegyik tettünk tiszta és Istennek tetsző legyen!

Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja,
és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri!
Ámen.
 
 
 
  info