rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a Kisded Kisded Jézushoz
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Kisded Jézus, az élő Isten FiaIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, kiben a mennyei Atyának jókedve tellettIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akin a Szentlélek nyugodottIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, a Szűzanya édes boldogságaIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, Szent József örömeIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, lelkünk örök reménységeIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, áldozatra szánt bárányIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki istállóban születtélIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki szúrós szalmán a jászolban pihentélIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akit az angyali karok dicsőítettekIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akit a pásztorok és bölcsek imádtakIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, akit a Templomban mennyei Atyádnak fölajánlottakIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki Heródes elől Egyiptomba menekültélIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki Atyád szavára Názáretbe engedelmesen visszatértélIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki az Úr napjának megszentelésére jó példát adtálIrgalmazz nekünk!
Kisded Jézus, aki Názáretben
bölcsességben és kedvességben növekedtél
Irgalmazz nekünk!
 
Kisded Jézus, aki a tudósokat megszégyenítetted tudományoddalKérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, hozzánk leereszkedő alázatosságoddalKérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, szegénység keresztjének mosolygós elviselésévelKérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, a szent tisztaságtól ékes lelkeddelKérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, önakaratodat alárendelő engedelmességeddelKérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, názáreti munkás életeddelKérünk, taníts minket!
Kisded Jézus, áldozatos szereteted példájávalKérünk, taníts minket!
 
Kisded Jézus, a kevélység szellemétőlKérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, a földi javak rendetlen szeretetétőlKérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, az ártatlanság elvesztésétőlKérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, a lelkünkre veszedelmes társaságtólKérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, az engedetlenség és szeretetlenség szellemétőlKérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, a megpróbáltatások keresztjének félelmétőlKérünk, ments meg minket!
Kisded Jézus, akitől a bűn leküzdésére erőt kérünkKérünk, ments meg minket!
 
Kisded Jézus, akitől hitünk lángra lobbantását kérjükHallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől a megpróbáltatásban a remény erősségét kérjükHallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől Isten
mindenek fölött való szeretésére kegyelmet kérünk
Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől minden felebarátunk
tevékeny szeretetéhez buzgalmat kérünk
Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől az imában való buzgó kitartásra serkentést kérünkHallgass meg minket!
Kisded Jézus, akitől az állhatatosság égi ajándékát kérjükHallgass meg minket!
Kisded Jézus, aki előtt egykor,
mint hatalmas bíránk előtt fogunk megjelenni
Hallgass meg minket!
Kisded Jézus, akit örök királyunknak és égi boldogságunknak óhajtunkHallgass meg minket!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk!
 
Kisded Jézus, kérünk, hallgass minket!Kisded Jézus, kérünk, hallgass minket!
Kisded Jézus, kérünk, hallgass meg minket!Kisded Jézus, kérünk, hallgass meg minket!
 
Könyörögjünk!
Kisded Jézus, aki égi trónusodat és a mennyei örömöket elhagytad, hogy értünk emberré légy,
és már életed első pillanatában a betlehemi szegénységet, fájdalmakat és nélkülözéseket vetted magadra,
leborulva imádunk. Engedd, kérünk, hogy mi, akik megindult szívvel nézzük isteni jóságod nagy leereszkedését,
az irántad való szeretetről soha el ne feledkezzünk és a te parancsaidnak követése útján
egykor hozzád juthassunk az örök boldogságba.
Aki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info