rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Jézus Szent Nevének litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennybéli AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Jézus, az élő Isten FiaIrgalmazz nekünk!
Jézus, az Atyának fényességeIrgalmazz nekünk!
Jézus, az örök világosság fényességeIrgalmazz nekünk!
Jézus, a dicsőség királyaIrgalmazz nekünk!
Jézus, az igazságosság napjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, a Boldogságos Szűz Máriának FiaIrgalmazz nekünk!
Szeretetre méltó JézusIrgalmazz nekünk!
Csodálatos JézusIrgalmazz nekünk!
Jézus, erős IstenIrgalmazz nekünk!
Jézus, a jövő élet AtyjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, a nagy tanács AngyalaIrgalmazz nekünk!
Leghatalmasabb JézusIrgalmazz nekünk!
Legtürelmesebb JézusIrgalmazz nekünk!
Legengedelmesebb JézusIrgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű JézusIrgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzesség kedvelőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, szerető barátunkIrgalmazz nekünk!
Jézus, a béke IsteneIrgalmazz nekünk!
Jézus, az élet szerzőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, az erények példaképeIrgalmazz nekünk!
Jézus, a lelkek buzgó keresőjeIrgalmazz nekünk!
Jézus, a mi IstenünkIrgalmazz nekünk!
Jézus, a mi menedékünkIrgalmazz nekünk!
Jézus, a szegények atyjaIrgalmazz nekünk!
Jézus, a hívek kincseIrgalmazz nekünk!
Jézus, jó pásztorIrgalmazz nekünk!
Jézus, igaz világosságIrgalmazz nekünk!
Jézus, örök bölcsességIrgalmazz nekünk!
Jézus, végtelen jóságIrgalmazz nekünk!
Jézus, utunk és életünkIrgalmazz nekünk!
Jézus, az angyalok örömeIrgalmazz nekünk!
Jézus, a pátriárkák királyaIrgalmazz nekünk!
Jézus, az apostolok mestereIrgalmazz nekünk!
Jézus, az evangélisták tanítójaIrgalmazz nekünk!
Jézus, a vértanúk erősségeIrgalmazz nekünk!
Jézus, a hitvallók világosságaIrgalmazz nekünk!
Jézus, a szüzek tisztaságaIrgalmazz nekünk!
Jézus, minden szentek koronájaIrgalmazz nekünk!
 
Légy irgalmasKegyelmezz nekünk, Jézus!
Légy irgalmasHallgass meg minket Jézus!
 
Minden gonosztólMents meg minket, Jézus!
Minden bűntőlMents meg minket, Jézus!
A te haragodtólMents meg minket, Jézus!
Az ördög cselvetéseitőlMents meg minket, Jézus!
A tisztátalan lélektőlMents meg minket, Jézus!
Az örök haláltólMents meg minket, Jézus!
Sugallataid elhanyagolásátólMents meg minket, Jézus!
Szent megtestesülésed titka általMents meg minket, Jézus!
Születésed általMents meg minket, Jézus!
Gyermekséged általMents meg minket, Jézus!
Isteni életed általMents meg minket, Jézus!
Fáradalmaid általMents meg minket, Jézus!
Haláltusád és szenvedésed általMents meg minket, Jézus!
Kereszted és elhagyatottságod általMents meg minket, Jézus!
Ellankadásod általMents meg minket, Jézus!
Halálod és temetésed általMents meg minket, Jézus!
Föltámadásod általMents meg minket, Jézus!
Mennybemeneteled általMents meg minket, Jézus!
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése általMents meg minket, Jézus!
Örömeid általMents meg minket, Jézus!
Dicsőséged általMents meg minket, Jézus!
 
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitHallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk, Jézus!
 
Jézus, hallgass minket!Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket!Jézus, hallgass meg minket!
 
Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:
"Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek".
Add nekünk isteni szereteted érzelmét, hogy téged teljes szívvel,
szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel soha föl ne hagyjunk.
Adj nekünk, Urunk, szent Neved iránt félelmet és örök szeretetet;
mert gondviselésedtől soha nem fosztod meg azokat, akiket szereteted állhatatosságára tanítasz.

Úr Isten, aki szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak dicsőséges szent Nevét híveid előtt kedvessé és kellemessé,
a gonosz lelkek előtt pedig félelmessé és rettegetté tetted, kérünk, add kegyelmedet,
hogy mindnyájan, akik szent Nevedet ezen a földön ájtatosan tiszteljük,
a földi életben érezzük szent vigasztalásod édességét,
a jövendő életben pedig nyerjünk örökké tartó örömet és boldogságot.
Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: katolikus.hu
 
 
 
  info