rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
A Szentséges Vér Litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Hogy az elvilágiasodott emberiség
szíve és értelme alapjaiban megváltozzék
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosítsDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjadDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsadDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsadDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsadDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az istentelenség összeomlását siettesdDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a népek között és a családokban
minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed
és a szellem uralmának útját egyengesd
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztaldDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bensőség szellemét
és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezzDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket nap mint nap
az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy Szent Fiad kedvenceit:
a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjadDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget
ismét jobban megbecsüljük és tiszteljük
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszedDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsadDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjadDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjedDrága Szent Véredért, hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk, Uram,
drága Szent Véredért!
 
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!
 
Könyörögjünk!
Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével, Máriának lándzsával átdöfött Szeplőtelen Szívét,
hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten,
a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és tereit megsemmisítse,
különösen a mi városunkban (falunkban), és édes hazánkban.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
Az Istenanya különös kívánsága.
 
 
 
  info