rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
A Mennyei Atya litániája
 
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!Uram, irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Mennyei AtyaistenIrgalmazz nekünk!
Megváltó FiúistenIrgalmazz nekünk!
Szentlélek ÚristenIrgalmazz nekünk!
Szentháromság egy IstenIrgalmazz nekünk!
 
Mennyei AtyánkIrgalmazz nekünk!
Urunknak, Jézus Krisztusnak AtyjaIrgalmazz nekünk!
Irgalmasság AtyjaIrgalmazz nekünk!
Minden vigasztalás AtyjaIrgalmazz nekünk!
Világosság Atyja, akitől minden jó származikIrgalmazz nekünk!
Aki elküldted nekünk Szent FiadatIrgalmazz nekünk!
Aki minket Fiadban már a teremtés előtt kiválasztottálIrgalmazz nekünk!
Aki a mennyei titkokat elrejted a kevélyek elől,
de kinyilatkoztatod a kicsinyeknek
Irgalmazz nekünk!
Aki megbocsátod vétkeinketIrgalmazz nekünk!
Aki a titokban maradt alamizsnáért megfizetszIrgalmazz nekünk!
Aki a zárt ajtók mögött végzett imát is meghallgatodIrgalmazz nekünk!
Aki a jó szívvel végzett böjtöt megjutalmazodIrgalmazz nekünk!
Aki tudod, hogy szükségünk van az ételre és az italraIrgalmazz nekünk!
Aki esőt adsz igazaknak és bűnösöknek egyarántIrgalmazz nekünk!
Aki fölkelted napodat jókra és gonoszokra egyarántIrgalmazz nekünk!
Aki minden szál hajunkat is számon tartodIrgalmazz nekünk!
Aki úgy szeretted a világot,
hogy egyszülött Fiadat adtad érte
Irgalmazz nekünk!
Aki tulajdon Fiadat sem kímélted,
hanem értünk a keresztre adtad őt
Irgalmazz nekünk!
Aki megadod a Szentlelket a téged kérőknekIrgalmazz nekünk!
Aki Fiadnak Egyházába hívtál minketIrgalmazz nekünk!
Aki Fiadnak mennyegzőjére meghívtál minketIrgalmazz nekünk!
Aki azt akartad, hogy gyermekeidnek hívjanak minket,
és valóban azok is legyünk
Irgalmazz nekünk!
Aki hosszan tűrő és nagy irgalmú Atyánk vagyIrgalmazz nekünk!
 
Hogy nekünk irgalmazzKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy neved mindenütt megszenteltessékKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy jöjjön el a te országodKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy legyen meg a te akaratod mennyben és földönKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk maKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy bocsásd meg vétkeinketKérünk téged hallgass meg minket!
Hogy minket a kísértésben megoltalmazz
és a gonosztól megszabadíts
Kérünk téged hallgass meg minket!
Hogy amit állhatatosan kérünk, elnyerjük tőledKérünk téged hallgass meg minket!
Szent Fiadnak nevébenKérünk téged hallgass meg minket!
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitKegyelmezz nekünk, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitHallgass meg minket, Uram!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneitIrgalmazz nekünk, Uram!
 
Uram, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!És add meg nekünk az üdvösséget!
 
Könyörögjünk!
Mindenek Teremtője és kormányzója!
Te gyermekeiddé választottál minket, és megengeded, hogy bizalommal Atyának szólítva téged,
magasztaljuk szent nevedet. Segíts, hogy jótéteményeidért hálásak legyünk.
Adj erőt, hogy amit tőlünk kívánsz, azt Felséged tiszteletére,
felebarátaink javára és lelkünk üdvösségére teljesítsük. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.
 
 
 
  info