rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Litánia a szent angyalokhoz
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Atyaisten, angyalok teremtőjeKönyörülj rajtunk!
Fiúisten, angyalok uraKönyörülj rajtunk!
Szentlélek Úristen, angyalok életeKönyörülj rajtunk!
Szentháromság egy Isten, angyalok gyönyörűségeKönyörülj rajtunk!
 
Szentséges Szűz MáriaKönyörögj érettünk!
Angyalok KirálynőjeKönyörögj érettünk!
 
Szent Szeráfok, a szeretet angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Szent Kerubok, az Ige angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Szent Trónok, az élet angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Imádás szent angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Szent UraságokKönyörögjetek érettünk!
Szent HatalmasságokKönyörögjetek érettünk!
Szent ErősségekKönyörögjetek érettünk!
Az Isten trónja előtt szolgáló angyalokKönyörögjetek érettünk!
Szent FejedelemségekKönyörögjetek érettünk!
Szent ArkangyalokKönyörögjetek érettünk!
Szent (Őr)angyalokKönyörögjetek érettünk!
A világ kormányzását ellátó szent angyalokKönyörögjetek érettünk!
 
Szent Mihály főangyalKönyörögj érettünk!
Te, Lucifer legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Te, a hit és alázat angyalaKönyörögj érettünk!
Te, a szent kenetek őrzőjeKönyörögj érettünk!
Te, a haldoklók védőangyalaKönyörögj érettünk!
Te, az igaz hívők védőbástyájaKönyörögj érettünk!
Te, a mennyei seregek vezéreKönyörögj érettünk!
 
Szent Gábriel főangyalKönyörögj érettünk!
Te, a megtestesülés angyalaKönyörögj érettünk!
Te, Isten hűséges követeKönyörögj érettünk!
Te, a remény és béke angyalaKönyörögj érettünk!
Te, Isten szolgáinak és szolgálóinak patrónusaKönyörögj érettünk!
Te, a szent keresztség őrzőjeKönyörögj érettünk!
Te, a papok közbenjárójaKönyörögj érettünk!
 
Szent Rafael főangyalKönyörögj érettünk!
Te, az isteni szeretet angyalaKönyörögj érettünk!
Te, a gonosz ellenség legyőzőjeKönyörögj érettünk!
Te, a nagy segítő szükség idejénKönyörögj érettünk!
Te, a fájdalom és gyógyulás angyalaKönyörögj érettünk!
Te, az orvosok és utazók védőangyalaKönyörögj érettünk!
 
Mindnyájan, ti nagy és szent főangyalokKönyörögjetek érettünk!
A hozzánk, emberekhez rendelt szolgálat angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent ŐrangyalokKönyörögjetek érettünk!
Ti, segítőink minden szükségbenKönyörögjetek érettünk!
Ti, fények a mi sötétségünkbenKönyörögjetek érettünk!
Ti, támaszaink minden veszélybenKönyörögjetek érettünk!
Ti, figyelmeztetőink lelkiismeretünkbenKönyörögjetek érettünk!
Ti, közbenjáróink Isten trónja előttKönyörögjetek érettünk!
Ti, a gonosz ellenséggel szemben elhárító pajzsainkKönyörögjetek érettünk!
Ti, állandó kísérőinkKönyörögjetek érettünk!
Ti, biztos vezetőinkKönyörögjetek érettünk!
Ti, hűséges barátainkKönyörögjetek érettünk!
Ti, okos tanácsadóinkKönyörögjetek érettünk!
Ti, példaképeink az engedelmességbenKönyörögjetek érettünk!
Ti, vigasztalóink a magánybanKönyörögjetek érettünk!
Ti, az alázatosság és a tiszta szív tükreiKönyörögjetek érettünk!
Családjaink angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Papjaink és lelkipásztoraink angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Gyermekeink angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Otthonunk és hazánk angyalaiKönyörögjetek érettünk!
A Szentegyház angyalaiKönyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent (Őr)angyalokKönyörögjetek érettünk!
 
Álljatok mellettünk az életben!
Álljatok mellettünk halálunkkor!
A mennyben meg fogjuk köszönni nektek.
 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!Irgalmazz nekünk!
 
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
 
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
 
Angyalainak parancsolt felőled!Hogy oltalmazzanak minden utadon!
 
Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten!
Add nekünk mennyei seregeid segítségét, hogy megóvjanak a gonosz ellenség rettenetes támadásaitól,
és a mi Urunk, Jézus Krisztus drága Vére által minden szükségtől megszabadulva,
a Boldogságos, Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására újra békességben szolgálhassunk Neked.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki Veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik Isten, mindörökkön örökké.
Ámen.
 
 
 
  info