rózsafüzérek litániák kilencedek imák képek D.O.M. ajánló
 
 
 
Szeretetláng kilenced

Szűz Mária Szeretetláng kis-koronája
+
"Lábunk együtt járjon..."
+
Imádkozzunk a Szentatyáért, a püspökökért és papokért, a szerzetesekért és a hívekért,
a keresztényekért és az egy Isten hívőkért, a hitetlenekért és a közömbösekért,
sőt így az egész emberiségért, hogy Szűz Mária Szeretetlángja kiáradhasson az emberi szívekbe,
és a tisztítóhelyen szenvedő lelkekre is.
+
A következő imádság, amit Jézus diktált, hogy minden nap könyörögjetek a Szűzanya egy-egy erényéért:
Boldogságos Szűz Mária, Szeretetláng Nagyasszonya!
A Szeplőtelen Szívedből kiáradó Szeretetláng által segíts minket,
szeretteinket, az egyháziakat és minden hívőt, hogy a Te

1. nap:
szívbéli alázatosságodat
2. nap:
Istenbe vetett hitedet
3. nap:
Istenbe vetett bizalmadat
4. nap:
lángoló szeretetedet
5. nap:
Istennek való tökéletes engedelmességedet
6. nap:
szüntelen imádat
7. nap:
szeplőtelen tisztaságodat
8. nap:
bölcsességedet
9. nap:
türelmedet

követve Isten szent akarata szerint tudjunk élni.
Égi Édesanyánk! Szeretetlángod kegyelmével vakítsd meg
és tedd tehetetlenné a Sátánt, követőit pedig segítsd a helyes útra.
Irgalom Anyja, kérünk, vezess minket isteni Fiad irgalmas Szent Szívéhez!
Könyörögve kérünk, jó Anyánk, hogy Szeretetlángod kegyelmi hatását áraszd ki ránk (szeretteinkre, …)
és az egész emberiségre, most és halálunk óráján.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
Az Úr Jézus szavai (2001. április 15-16. - Húsvét):
"Szeretnélek megajándékozni benneteket egy kilenceddel - ez a Szeretetláng kilenced.
Imádkozzatok a Szentatyáért, a papokért és püspökökért, a szerzetesekért és a hívekért,
a keresztényekért és az egy-Isten-hívőkért, a hitetlenekért és a közömbösökért, az egész emberiségért,
hogy Szűz Mária Szeretetlángja kiáradhasson az emberi szívekbe.
Kérjétek égi Édesanyátokat, hogy árassza ki Szeretetlángja kegyelmi hatását a tisztítóhelyen szenvedő lelkekre is!
A kilenced mindegyik napján imádkozzátok el azt az imát, amit Erzsébet asszonynak tanítottam:
Lábunk együtt járjon…
A Szűz Mária Szeretetláng kis-koronája imát
És minden nap könyörögjetek a Szűzanya egy-egy erényéért,
hogy az egyre jobban kialakuljon bennetek is. Imádkozzunk a következőképpen:
Boldogságos Szűz Mária, Szeretetláng Nagyasszonya!
A Szeplőtelen Szívedből kiáradó Szeretetláng által segíts minket,
szeretteinket, az egyháziakat és minden hívőt, hogy a Te
  • szívbéli alázatosságodat (1. nap)
  • Istenbe vetett hitedet (2. nap)
  • Istenbe vetett bizalmadat (3. nap)
  • lángoló szeretetedet (4. nap)
  • Istennek való tökéletes engedelmességedet (5. nap)
  • szüntelen imádat (6. nap)
  • szeplőtelen tisztaságodat (7. nap)
  • bölcsességedet (8. nap)
  • türelmedet (9. nap)
követve Isten szent akarata szerint tudjunk élni.
Égi Édesanyánk! Szeretetlángod kegyelmével vakítsd meg
és tedd tehetetlenné a Sátánt, követőit pedig segítsd a helyes útra.
Irgalom Anyja, kérünk, vezess minket isteni Fiad irgalmas Szent Szívéhez!
Könyörögve kérünk, jó Anyánk, hogy Szeretetlángod kegyelmi hatását áraszd ki ránk (szeretteinkre, ...)
és az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Ámen.
 
 
 
  info